Bo W förlag

Den här omröstningen avslutades 2017-08-27 20.14.
§ 2 Medlemskap Medlemskap innebär att du själv registrerar dig antingen som aktiv medlem eller som stödmedlem i partiets interaktiva medlemsfunktion. Registrering och avregistrering ansvarar medlemmen själv för. Om partiet justerar en medlems registrering eller avregistrerar medlem skall orsak förklaras och meddelas medlemmen. Medlemsavgiften fastställs årligen för nästkommande kalenderår. Alla medlemmar får partiets nyhetsbrev. Aktivt medlemskap Innebär rösträtt i partiets elektroniska röstsystem, avseende den interna partiverksamheten. Tillgång till partiets olika medlemsforum. Aktiv medlem får epost-aviseringar om partiets omröstningar i röstsystemet. Aktiv medlem skall välkomnas att medverka aktivt i partiet.
Omröstning Stadgar: §Medlemskap
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Bo Wennström
2015-09-03 12.20
Röstberättigade311
Röster 11 (3.5%)
Direkta röster 11 (3.5%)
Plats 3 since 2015-11-01 17.20
First place 1 (0.3%)
Promoting 1 (0.3%)
Neutral 10 (3.2%)
Demoting 0 (0.0%)
Avslutning Stadgen från 7 juni

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Stadgen från 7 juni Johan Palmaer Magnus Gustavsson 
2 Peter I förslag Jonas Liljegren 
3 Bo W förlag Bo Wennström 

History

2015-09-03 12.20Lagd 2
2015-11-01 17.20Lagd 3

π