Bredare syfte

Den här omröstningen avslutades 2017-08-27 20.11.
Följande stadgeförslag är en mjukare och ett mer öppet förslag som innebär att vi inte ska fokusera på att skapa omröstningar utan: "Syfte §1 Föreningens syfte är att underlätta för varje individ att delta politiskt och i så stor utsträckning som möjligt ha politiskt påverkan i Sveriges alla politiska beslutande organ. §2 Syftet ska nås genom att ha god medborgardialog och erbjuda varje röstberättigade en plattform där vi delar och samlar information mellan röstberättigades och folkets åsikter. §3 Föreningen ska verka som ett politiskt parti och ställa upp i allmänna val där majoriteten av röstberättigades åsikter tas som grund i alla politiska beslut partiet tar."
Omröstning Stadgar: §Syfte
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2015-10-04 18.37
Röstberättigade312
Röster 10 (3.2%)
Direkta röster 10 (3.2%)
Plats 3 since 2017-02-12 23.12
First place 1 (0.3%)
Promoting 2 (0.6%)
Neutral 7 (2.2%)
Demoting 1 (0.3%)
Avslutning Stadgen från 7 juni

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Stadgen från 7 juni Jonas Liljegren Johan Palmaer Magnus Gustavsson 
2 Rösträtt i alla sakfrågor.
3 Bredare syfte
4 Målet
5 Bo förslag Bo Wennström 

History

2015-10-04 18.37Lagd 3
2015-10-07 12.17Lagd 4
2015-11-10 13.32Lagd 3
2016-07-02 00.20Lagd 4
2017-02-12 23.12Lagd 3

π