Rösträtt i alla sakfrågor.

Den här omröstningen avslutades 2017-08-27 20.11.
Anders Lönnfälts formulering: § 1 Syfte Partiets syfte är att ge alla röstberättigade rösträtt i alla sakfrågor i alla beslutande församlingar.
Omröstning Stadgar: §Syfte
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Peter Hjorthammar
2015-10-04 21.13
Röstberättigade242
Röster 11 (4.5%)
Direkta röster 11 (4.5%)
Plats 2 since 2017-02-12 23.12
First place 3 (1.2%)
Promoting 4 (1.7%)
Neutral 5 (2.1%)
Demoting 2 (0.8%)
Avslutning Stadgen från 7 juni

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Stadgen från 7 juni Joakim Sigvald Magnus Gustavsson Johan Palmaer 
2 Rösträtt i alla sakfrågor.
3 Bredare syfte
4 Målet
5 Bo förslag

History

2015-10-04 21.13Lagd 4
2015-10-04 21.13Lagd 3
2017-02-12 23.12Lagd 2

π