Peter I förslag

Den här omröstningen avslutades 2017-08-27 20.14.
§ 2 Medlemskap 2.1 Medlem är den som betalt medlemsavgiften. Medlem med rösträtt i svenska val har rösträtt på Medlemsmötet. 2.2 Medlem kan när som helst utträda ur partiet genom att meddela styrelsen. 2.3 Medlem som inte följer partiets regler eller anses motarbeta eller skada partiet kan uteslutas genom beslut på Medlemsmötet. Styrelsen kan tillfälligt avstänga medlem i väntan på beslut. Vid uteslutning förverkas medlemsavgiften.
Omröstning Stadgar: §Medlemskap
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Peter Hjorthammar
2015-10-04 21.23
Röstberättigade311
Röster 9 (2.9%)
Direkta röster 9 (2.9%)
Plats 2 since 2015-10-05 15.23
First place 5 (1.6%)
Promoting 5 (1.6%)
Neutral 4 (1.3%)
Demoting 0 (0.0%)
Avslutning Stadgen från 7 juni

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Stadgen från 7 juni Johan Palmaer Magnus Gustavsson 
2 Peter I förslag Jonas Liljegren 
3 Bo W förlag Bo Wennström 

History

2015-10-04 21.23Lagd 3
2015-10-05 15.23Lagd 2

π