Status quo

Den här omröstningen avslutades 2016-11-13 18.36.
Enligt reglementet måste Status quo finnas i prioritetsomröstningar http://direktdemokraterna.se/reglemente/
Omröstning Personval Styrelsen: Ordförande
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2015-12-09 18.48
Röstberättigade312
Röster 35 (11.2%)
Direkta röster 35 (11.2%)
Plats 3 since 2016-06-01 06.22
First place 3 (1.0%)
Promoting 3 (1.0%)
Neutral 31 (9.9%)
Demoting 1 (0.3%)
Avslutning Personen som kommer högst upp på...

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Personen som kommer högst upp på styrelsepost-omröstningen Thomas Larsson 
2 Styrelsen väljer självt Johan Palmaer 
3 Status quo
4 Anna Gustin Magnus Gustavsson 
5 Thomas Larsson
6 Avstår
7 Peter Hjorthammar
8 Torsten Lindholm
9 Magnus Gustavsson

History

2015-12-09 18.48Lagd 1
2015-12-09 20.23Lagd 2
2015-12-10 14.23Lagd 3
2015-12-10 22.17Lagd 2
2015-12-10 23.16Lagd 3
2016-01-25 03.52Lagd 4
2016-02-21 09.55Lagd 3
2016-02-25 12.37Lagd 4
2016-03-15 22.26Lagd 5
2016-03-15 22.26Lagd 4
2016-03-20 12.02Lagd 5
2016-03-20 12.17Lagd 4
2016-03-31 09.23Lagd 3
2016-03-31 14.22Lagd 5
2016-06-01 06.22Lagd 3

π