Personen som kommer högst upp på styrelsepost-omröstningen

Den här omröstningen avslutades 2016-11-13 18.36.
Ordförande blir den som kommer högst varje kvartal i Styrelsepost-omröstningen.
Omröstning Personval Styrelsen: Ordförande
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2015-12-10 12.20
Röstberättigade311
Röster 31 (10.0%)
Direkta röster 31 (10.0%)
Plats 1 since 2015-12-10 22.17
First place 12 (3.9%)
Promoting 15 (4.8%)
Neutral 14 (4.5%)
Demoting 2 (0.6%)
Avslutning Personen som kommer högst upp på...

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Personen som kommer högst upp på styrelsepost-omröstningen Thomas Larsson 
2 Styrelsen väljer självt Johan Palmaer 
3 Status quo
4 Anna Gustin Magnus Gustavsson 
5 Thomas Larsson
6 Avstår
7 Peter Hjorthammar
8 Torsten Lindholm
9 Magnus Gustavsson

History

2015-12-10 12.20Lagd 4
2015-12-10 12.24Lagd 2
2015-12-10 22.17Lagd 1

π