Peter Hjorthammar

Den här omröstningen avslutades 2016-11-13 18.36.
Omröstning Personval Styrelsen: Ordförande
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2015-12-16 08.39
Röstberättigade247
Röster 25 (10.1%)
Direkta röster 25 (10.1%)
Plats 7 since 2016-06-01 06.22
First place 3 (1.2%)
Promoting 3 (1.2%)
Neutral 19 (7.7%)
Demoting 3 (1.2%)
Avslutning Personen som kommer högst upp på...

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Personen som kommer högst upp på styrelsepost-omröstningen Thomas Larsson 
2 Styrelsen väljer självt Johan Palmaer 
3 Status quo
4 Anna Gustin Magnus Gustavsson 
5 Thomas Larsson
6 Avstår
7 Peter Hjorthammar
8 Torsten Lindholm
9 Magnus Gustavsson

History

2015-12-16 08.39Lagd 4
2015-12-16 08.44Lagd 7
2015-12-16 08.44Lagd 5
2016-01-01 11.14Lagd 4
2016-01-25 03.52Lagd 5
2016-02-21 09.55Lagd 4
2016-02-25 12.37Lagd 5
2016-03-15 22.26Lagd 6
2016-03-15 22.26Lagd 5
2016-03-20 12.02Lagd 6
2016-03-27 11.38Lagd 7
2016-03-31 09.23Lagd 4
2016-03-31 14.22Lagd 6
2016-06-01 06.22Lagd 7

π