Anna Gustin

Den här omröstningen avslutades 2016-11-13 18.36.
Omröstning Personval Styrelsen: Ordförande
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2015-12-16 08.41
Röstberättigade312
Röster 22 (7.1%)
Direkta röster 22 (7.1%)
Plats 4 since 2016-06-01 06.22
First place 4 (1.3%)
Promoting 5 (1.6%)
Neutral 14 (4.5%)
Demoting 3 (1.0%)
Avslutning Personen som kommer högst upp på...

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Personen som kommer högst upp på styrelsepost-omröstningen Thomas Larsson 
2 Styrelsen väljer självt Johan Palmaer 
3 Status quo
4 Anna Gustin Magnus Gustavsson 
5 Thomas Larsson
6 Avstår
7 Peter Hjorthammar
8 Torsten Lindholm
9 Magnus Gustavsson

History

2015-12-16 08.41Lagd 4
2016-01-01 11.14Lagd 5
2016-01-25 03.52Lagd 3
2016-02-01 23.32Lagd 6
2016-02-21 09.55Lagd 5
2016-02-21 10.59Lagd 3
2016-02-21 12.04Lagd 5
2016-02-23 11.01Lagd 3
2016-02-25 12.37Lagd 4
2016-03-14 14.47Lagd 3
2016-03-20 12.17Lagd 4
2016-03-27 11.38Lagd 5
2016-03-31 09.23Lagd 4
2016-03-31 14.22Lagd 3
2016-06-01 06.22Lagd 4

π