Torsten Lindholm

Den här omröstningen avslutades 2016-11-13 18.36.
Omröstning Personval Styrelsen: Ordförande
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2015-12-16 08.42
Röstberättigade312
Röster 22 (7.1%)
Direkta röster 22 (7.1%)
Plats 8 since 2016-06-01 06.22
First place 0 (0.0%)
Promoting 1 (0.3%)
Neutral 20 (6.4%)
Demoting 1 (0.3%)
Avslutning Personen som kommer högst upp på...

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Personen som kommer högst upp på styrelsepost-omröstningen Thomas Larsson 
2 Styrelsen väljer självt Johan Palmaer 
3 Status quo
4 Anna Gustin Magnus Gustavsson 
5 Thomas Larsson
6 Avstår
7 Peter Hjorthammar
8 Torsten Lindholm
9 Magnus Gustavsson

History

2015-12-16 08.42Lagd 4
2015-12-16 08.44Lagd 6
2016-01-25 03.52Lagd 4
2016-02-01 23.32Lagd 7
2016-02-21 09.55Lagd 6
2016-02-21 10.59Lagd 5
2016-02-21 12.04Lagd 6
2016-03-15 22.26Lagd 7
2016-03-15 22.26Lagd 6
2016-03-20 12.02Lagd 7
2016-03-27 11.38Lagd 8
2016-03-31 09.23Lagd 5
2016-03-31 14.22Lagd 7
2016-06-01 06.22Lagd 8

π