Möjlighet att bifoga fil

"Att skriva hela sin text direkt över möjligheten att rösta kan vara bra om man skriver kortfattad. Vid längre förslag och speciellt då man kanske behöver använda mer än text för att förklara, blir det helt plötsligt mycket svårare. Vid olika förslag och områden behövs olika slags presentationer av förslaget. Där med efterfrågar jag möjligheten på att bifoga en fil vid omröstningar, och att texten över omröstningen ska endast ska vara en kortfattad beskrivning." Svar från en av nuvarande ansvariga av utveckling av röstsystem; "det ska finnas en uppladdningsfunktion så att man kan ladda upp och bifoga filer som läggs på servern. Det är en rimlig funktion och får föras in bland saker som bör läggas till i framtiden."
Omröstning Prioritering av GOV utveckling
Område GOV Programmering
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2016-03-29 18.10
Röstberättigade83
Röster 56 (67.5%)
Direkta röster 56 (67.5%)
Plats 13 since 2019-11-30 06.40
First place 0 (0.0%)
Promoting 14 (16.9%)
Neutral 41 (49.4%)
Demoting 1 (1.2%)
Avslutas Inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Mobil-app Bo Wennström Thomas Larsson nils.sjoqvist 
2 Utveckla delegeringen Jonas Liljegren Johan Palmaer 
3 Kommentarer och diskussioner
4 Förbättra notifieringarna
5 För och motargument Mikael Nordfors 
6 Kategorisering / taggning
7 Automatisk import av omröstningar från kommun/riksdag Thimmy Bågfelt 
8 Gemensam utveckling av omröstningsförslag Magnus Gustavsson 
9 Underlätta för andra att delta i GOVs utveckling
10 Sökfunktion
11 Tidsbegränsa delegering och röst
12 Skilj på olika typer av utfall vid resultat av omröstning
13 Möjlighet att bifoga fil
14 Signera resultat av omröstning
15 Delegera till grupp
15 Möjlighet att stryka alternativ från priolistor
16 Anonymt förslagsställande

History

2016-03-29 18.10Lagd 17
2016-03-30 19.18Lagd 15
2016-06-07 20.12Lagd 16
2016-12-02 16.39Lagd 15
2016-12-12 17.31Lagd 14
2017-01-29 23.19Lagd 12
2017-02-12 14.12Lagd 13
2017-07-14 19.57Lagd 11
2017-08-27 21.00Lagd 13
2017-10-08 18.32Lagd 12
2017-11-22 22.25Lagd 13
2018-06-02 15.11Lagd 12
2018-06-02 15.13Lagd 13
2018-06-19 23.11Lagd 11
2018-08-09 14.51Lagd 12
2018-08-21 19.53Lagd 13
2018-08-22 15.48Lagd 11
2018-08-23 12.25Lagd 12
2018-09-05 11.48Lagd 11
2018-09-30 17.17Lagd 12
2018-11-23 09.56Lagd 11
2019-01-12 11.15Lagd 12
2019-02-06 15.34Lagd 13
2019-06-27 22.16Lagd 12
2019-11-13 09.01Lagd 13
2019-11-18 10.07Lagd 12
2019-11-30 06.40Lagd 13

π