Inrätta en Konstitutionsdomstol i stället för de ibland näst intill löjeväckande KU-utfrågningarna.

Den här omröstningen avslutades 2016-05-11 09.54.
Omröstning Vilka direktdemokratiska sakfråg...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Lennart Hedman
2016-04-27 10.01
Röstberättigade312
Röster 22 (7.1%)
Direkta röster 22 (7.1%)
Plats 8 since 2016-05-06 08.40
First place 2 (0.6%)
Promoting 7 (2.2%)
Neutral 13 (4.2%)
Demoting 2 (0.6%)
Avslutning Inför ett elektroniskt valsystem

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Inför ett elektroniskt valsystem Bo Wennström Johan Palmaer 
2 Förändringar i Grundlag måste godkännas av medborgarna för att bli gällande.
3 Elektroniska system för namninsamlingar
3 Folket ska kunna tvinga regeringen eller en minister att avgå genom att göra en misstroendeförklaring.
4 medborgarinitierade beslutande folkomröstningar på såväl kommunal- som riksnivå *medborgarmotioner
5 Utvecklat system för e-petitioner
6 Transparenslag där alla dokument – även i kommunalägda bolag – ska finnas maskinläsbara [på internet] att söka/hämta kostnadsfritt
7 Regler för lobbyism
8 Inrätta en Konstitutionsdomstol i stället för de ibland näst intill löjeväckande KU-utfrågningarna.
9 Låt folket bestämma skatteuttaget och allmän rösträtt för att skapa landets budget
10 Kommunala demokraticentrum
11 Obligatoriskt att få lämna medborgarförslag
12 Initiativrätt på nationell nivå
13 Demokratiombudsman
14 Påbörja arbetet på skolor med ungdomsdemokrati
14 Demokratiskola
15 175 Riksdagsledamöter och ingen 4%-gräns
16 Låt folket tillsätta ministerposterna
17 Tjänstemannaansvar Magnus Gustavsson 
18 Rikstäckande demokratiorganisation
18 Karenstider för politikers näringslivskarriär
19 Samrådstvång i stora planärenden
19 Medborgarportal
20 Utökad medborgardialog
21 Röstningsdag en gång i kvartalet/månad/kontinuerligt
22 Status quo

History

2016-04-27 10.01Lagd 1
2016-04-27 10.04Lagd 2
2016-04-27 10.08Lagd 8
2016-04-27 10.16Lagd 3
2016-04-27 10.19Lagd 9
2016-04-27 10.39Lagd 7
2016-04-27 10.54Lagd 14
2016-04-27 16.03Lagd 13
2016-04-27 18.26Lagd 10
2016-04-27 21.31Lagd 6
2016-04-27 22.39Lagd 8
2016-04-28 07.28Lagd 13
2016-04-28 20.07Lagd 12
2016-04-29 22.00Lagd 13
2016-04-29 22.50Lagd 7
2016-04-30 13.33Lagd 11
2016-05-05 21.57Lagd 7
2016-05-06 08.40Lagd 8

π