Inga

Omröstning Vilka sakfrågor ska DD gå till v...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Sebastian Näslund
2016-04-27 10.35
Röstberättigade302
Röster 147 (48.7%)
Direkta röster 143 (47.4%)
Plats 17 since 2020-02-02 16.27
First place 8 (2.6%)
Promoting 12 (4.0%)
Neutral 106 (35.1%)
Demoting 29 (9.6%)
Avslutas Inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Utveckling och prövning av röstning via internet, riksdagsuppdrag till valmyndigheten Bo Wennström 
2 Folkomröstning vid grundlagsändring
3 100.000 medborgare ska kunna tvinga fram en bindande folkomröstning nils.sjoqvist 
4 Alla folkomröstningar ska vara bindande Mikael Engvall 
5 Hårdare reglering av lobbyism, mer transperens
6 Namninsamlingar via internet ska godkännas för medborgarförslag Thomas Larsson 
7 Tjänstemannaansvar Magnus Gustavsson 
8 de folkvalda måste kunna avsättas av väljarna under pågående mandatperiod
9 Alla utredningar inför lagförslag ska ha medborgarna som remissinstans, genom att genomföra en opinionsundersökning Thimmy Bågfelt 
10 Skapa en sjukvård styrd av medborgarnas behov, och inte medicinalindustrin
11 Regler kring politiker i jävsituation (inkl en period efter uppdrag)
12 Ekonomisk demokrati - staten ska kontrollera penningmängden utefter samhällets långsiktiga behov.
12 Politikerpensioner bör begränsas ytterligare
13 Mindre EU-överstatlighet
14 Maxtid på politiska uppdrag
15 Driv en kampanj mot Politisk Korrekthet Mikael Nordfors 
16 Avgiftsfri Kollektivtrafik i Sverige för alla medborgare
17 Inga Jonas Liljegren 
18 Status quo Johan Palmaer 
19 16 år som ny rösträttsålder

History

2016-04-27 10.35Lagd 1
2016-04-27 10.41Lagd 4
2016-04-27 10.41Lagd 5
2016-04-27 10.43Lagd 6
2016-04-27 10.45Lagd 8
2016-04-27 10.47Lagd 11
2016-04-27 11.08Lagd 13
2016-04-27 11.09Lagd 12
2016-04-27 11.20Lagd 13
2016-04-27 11.21Lagd 12
2016-04-27 12.39Lagd 15
2016-04-27 12.56Lagd 12
2016-04-27 13.39Lagd 15
2016-04-27 16.05Lagd 14
2016-04-27 18.08Lagd 15
2016-04-27 21.34Lagd 14
2016-04-27 22.44Lagd 13
2016-04-27 22.55Lagd 12
2016-04-28 00.32Lagd 15
2016-04-28 06.44Lagd 14
2016-04-28 11.25Lagd 12
2016-04-28 12.37Lagd 13
2016-04-28 15.53Lagd 14
2016-04-29 22.02Lagd 13
2016-04-30 11.39Lagd 14
2016-05-05 21.49Lagd 12
2016-05-06 08.57Lagd 13
2016-05-11 21.10Lagd 14
2016-05-31 12.52Lagd 13
2016-06-14 11.52Lagd 11
2016-06-30 09.31Lagd 12
2016-07-02 00.25Lagd 13
2016-09-18 18.03Lagd 14
2016-09-19 16.30Lagd 13
2016-09-28 22.07Lagd 14
2016-09-29 22.23Lagd 12
2016-10-03 09.35Lagd 13
2016-10-04 06.54Lagd 11
2016-10-14 10.49Lagd 15
2016-10-25 12.42Lagd 14
2016-10-25 12.43Lagd 15
2016-11-04 22.34Lagd 14
2016-11-19 11.05Lagd 15
2016-12-02 16.14Lagd 13
2016-12-08 00.11Lagd 14
2016-12-12 17.24Lagd 15
2016-12-21 10.03Lagd 13
2016-12-21 10.55Lagd 14
2016-12-22 09.56Lagd 15
2017-01-15 04.35Lagd 14
2017-01-25 10.17Lagd 15
2017-02-09 09.15Lagd 14
2017-08-27 21.02Lagd 13
2017-09-04 17.17Lagd 12
2017-09-12 23.14Lagd 14
2017-10-01 21.52Lagd 15
2017-10-08 18.26Lagd 14
2018-03-18 08.13Lagd 15
2018-03-18 16.17Lagd 16
2018-03-18 16.21Lagd 15
2018-03-18 16.36Lagd 16
2018-03-18 22.40Lagd 15
2018-03-22 14.13Lagd 17
2018-03-27 16.50Lagd 16
2018-05-15 20.31Lagd 15
2018-06-15 11.41Lagd 16
2018-07-03 18.31Lagd 15
2018-07-06 00.34Lagd 18
2018-08-08 12.59Lagd 17
2018-08-11 23.53Lagd 18
2018-08-21 09.57Lagd 16
2018-08-21 17.40Lagd 17
2018-08-22 14.26Lagd 16
2018-08-23 12.41Lagd 17
2018-08-27 15.35Lagd 16
2018-08-29 00.01Lagd 15
2018-09-01 12.47Lagd 16
2018-09-01 22.25Lagd 15
2018-09-03 16.29Lagd 16
2018-09-03 16.31Lagd 15
2018-09-05 11.43Lagd 16
2018-09-18 18.56Lagd 17
2018-10-07 17.29Lagd 15
2018-10-09 14.09Lagd 16
2018-10-13 13.40Lagd 17
2018-11-23 09.34Lagd 16
2018-11-25 10.31Lagd 17
2018-12-12 20.53Lagd 16
2018-12-20 23.52Lagd 17
2019-01-19 13.38Lagd 16
2019-01-19 13.44Lagd 15
2019-01-20 08.02Lagd 17
2019-01-20 14.23Lagd 16
2019-01-20 18.49Lagd 15
2019-01-21 11.29Lagd 17
2019-03-26 09.39Lagd 15
2019-04-04 18.53Lagd 17
2019-05-24 19.46Lagd 16
2019-06-02 00.10Lagd 15
2019-07-07 21.45Lagd 16
2019-07-08 22.27Lagd 17
2019-07-10 21.43Lagd 16
2019-07-11 10.29Lagd 17
2019-08-06 20.50Lagd 16
2019-08-13 12.34Lagd 17
2019-12-03 20.39Lagd 16
2020-02-02 16.27Lagd 17

π