Folkomröstning vid grundlagsändring

Omröstning Vilka sakfrågor ska DD gå till v...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Sebastian Näslund
2016-04-27 10.37
Röstberättigade312
Röster 153 (49.0%)
Direkta röster 147 (47.1%)
Plats 2 since 2017-11-25 20.53
First place 15 (4.8%)
Promoting 81 (26.0%)
Neutral 70 (22.4%)
Demoting 2 (0.6%)
Avslutas Inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Utveckling och prövning av röstning via internet, riksdagsuppdrag till valmyndigheten Bo Wennström 
2 Folkomröstning vid grundlagsändring
3 Alla folkomröstningar ska vara bindande Mikael Engvall 
4 100.000 medborgare ska kunna tvinga fram en bindande folkomröstning nils.sjoqvist 
5 Hårdare reglering av lobbyism, mer transperens
6 Namninsamlingar via internet ska godkännas för medborgarförslag Thomas Larsson 
7 Tjänstemannaansvar Magnus Gustavsson 
8 de folkvalda måste kunna avsättas av väljarna under pågående mandatperiod
9 Regler kring politiker i jävsituation (inkl en period efter uppdrag)
10 Alla utredningar inför lagförslag ska ha medborgarna som remissinstans, genom att genomföra en opinionsundersökning Thimmy Bågfelt 
11 Skapa en sjukvård styrd av medborgarnas behov, och inte medicinalindustrin
12 Politikerpensioner bör begränsas ytterligare
13 Ekonomisk demokrati - staten ska kontrollera penningmängden utefter samhällets långsiktiga behov.
14 Mindre EU-överstatlighet
15 Maxtid på politiska uppdrag
16 Driv en kampanj mot Politisk Korrekthet Mikael Nordfors 
17 Folkomröstning om monarkin
17 Avgiftsfri Kollektivtrafik i Sverige för alla medborgare
18 Inga Jonas Liljegren 
19 Status quo Johan Palmaer 
20 16 år som ny rösträttsålder

History

2016-04-27 10.37Lagd 1
2016-04-27 10.45Lagd 4
2016-04-27 10.47Lagd 5
2016-04-27 16.05Lagd 4
2016-04-27 18.08Lagd 5
2016-06-14 11.52Lagd 4
2016-07-02 00.25Lagd 5
2016-10-04 06.54Lagd 4
2016-10-14 10.49Lagd 5
2016-10-25 12.42Lagd 4
2016-10-25 12.43Lagd 5
2017-10-08 18.25Lagd 4
2017-10-13 16.55Lagd 2
2017-11-22 22.30Lagd 4
2017-11-25 20.53Lagd 2

π