Alla folkomröstningar ska vara bindande

Omröstning Vilka sakfrågor ska DD gå till v...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Sebastian Näslund
2016-04-27 10.38
Röstberättigade296
Röster 143 (48.3%)
Direkta röster 139 (47.0%)
Plats 4 since 2019-07-11 10.29
First place 11 (3.7%)
Promoting 58 (19.6%)
Neutral 76 (25.7%)
Demoting 9 (3.0%)
Avslutas inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Utveckling och prövning av röstning via internet, riksdagsuppdrag till valmyndigheten Bo Wennström 
2 Folkomröstning vid grundlagsändring
3 100.000 medborgare ska kunna tvinga fram en bindande folkomröstning nils.sjoqvist 
4 Alla folkomröstningar ska vara bindande Mikael Engvall 
5 Hårdare reglering av lobbyism, mer transperens
6 Namninsamlingar via internet ska godkännas för medborgarförslag Thomas Larsson 
7 Tjänstemannaansvar Magnus Gustavsson 
8 de folkvalda måste kunna avsättas av väljarna under pågående mandatperiod
9 Alla utredningar inför lagförslag ska ha medborgarna som remissinstans, genom att genomföra en opinionsundersökning
10 Skapa en sjukvård styrd av medborgarnas behov, och inte medicinalindustrin
11 Regler kring politiker i jävsituation (inkl en period efter uppdrag)
12 Politikerpensioner bör begränsas ytterligare
13 Ekonomisk demokrati - staten ska kontrollera penningmängden utefter samhällets långsiktiga behov.
14 Mindre EU-överstatlighet
15 Maxtid på politiska uppdrag
16 Driv en kampanj mot Politisk Korrekthet Mikael Nordfors 
17 Inga Jonas Liljegren 
18 Status quo Johan Palmaer 
19 16 år som ny rösträttsålder

History

2016-04-27 10.38Lagd 1
2016-04-27 10.41Lagd 4
2016-04-27 10.41Lagd 5
2016-04-27 10.42Lagd 2
2016-04-27 10.43Lagd 3
2016-04-27 10.47Lagd 4
2016-04-27 16.05Lagd 3
2016-04-27 18.08Lagd 4
2016-06-14 11.52Lagd 3
2016-07-02 00.25Lagd 4
2016-10-04 06.54Lagd 3
2016-10-14 10.49Lagd 4
2016-10-25 12.42Lagd 3
2016-10-25 12.43Lagd 4
2017-10-08 18.25Lagd 3
2017-10-13 16.55Lagd 5
2017-11-22 22.30Lagd 3
2017-11-25 20.53Lagd 5
2018-03-18 22.40Lagd 4
2019-01-20 18.49Lagd 3
2019-07-07 21.45Lagd 4
2019-07-10 21.43Lagd 3
2019-07-11 10.29Lagd 4

π