100.000 medborgare ska kunna tvinga fram en bindande folkomröstning

Omröstning Vilka sakfrågor ska DD gå till v...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Sebastian Näslund
2016-04-27 10.42
Röstberättigade258
Röster 124 (48.1%)
Direkta röster 122 (47.3%)
Plats 4 since 2019-04-04 18.53
First place 7 (2.7%)
Promoting 53 (20.5%)
Neutral 62 (24.0%)
Demoting 9 (3.5%)
Avslutas inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Utveckling och prövning av röstning via internet, riksdagsuppdrag till valmyndigheten Bo Wennström 
2 Folkomröstning vid grundlagsändring
3 100.000 medborgare ska kunna tvinga fram en bindande folkomröstning nils.sjoqvist 
3 Alla folkomröstningar ska vara bindande Mikael Engvall 
4 Hårdare reglering av lobbyism, mer transperens
5 Namninsamlingar via internet ska godkännas för medborgarförslag Thomas Larsson 
6 Tjänstemannaansvar Magnus Gustavsson 
7 de folkvalda måste kunna avsättas av väljarna under pågående mandatperiod
8 Regler kring politiker i jävsituation (inkl en period efter uppdrag)
8 Alla utredningar inför lagförslag ska ha medborgarna som remissinstans, genom att genomföra en opinionsundersökning
9 Skapa en sjukvård styrd av medborgarnas behov, och inte medicinalindustrin
10 Mindre EU-överstatlighet
11 Politikerpensioner bör begränsas ytterligare
12 Ekonomisk demokrati - staten ska kontrollera penningmängden utefter samhällets långsiktiga behov.
13 Maxtid på politiska uppdrag
14 Driv en kampanj mot Politisk Korrekthet Mikael Nordfors 
15 Inga Jonas Liljegren 
16 Status quo Johan Palmaer 
17 16 år som ny rösträttsålder

History

2016-04-27 10.42Lagd 4
2016-04-27 10.43Lagd 2
2016-04-27 10.45Lagd 5
2016-04-27 10.47Lagd 3
2016-04-27 14.33Lagd 1
2016-04-27 18.08Lagd 3
2016-04-28 11.25Lagd 1
2016-05-31 22.28Lagd 3
2016-06-14 11.52Lagd 2
2016-10-04 06.54Lagd 1
2016-10-14 10.49Lagd 2
2016-10-25 12.42Lagd 1
2016-10-25 12.43Lagd 2
2017-10-13 16.55Lagd 3
2017-11-22 22.30Lagd 2
2017-11-25 20.53Lagd 3
2019-01-21 11.29Lagd 4
2019-03-26 09.39Lagd 3
2019-04-04 18.53Lagd 4

π