100.000 medborgare ska kunna tvinga fram en bindande folkomröstning

Omröstning Vilka sakfrågor ska DD gå till v...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Sebastian Näslund
2016-04-27 10.42
Röstberättigade300
Röster 144 (48.0%)
Direkta röster 140 (46.7%)
Plats 3 since 2019-05-24 19.46
First place 9 (3.0%)
Promoting 62 (20.7%)
Neutral 72 (24.0%)
Demoting 10 (3.3%)
Avslutas inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Utveckling och prövning av röstning via internet, riksdagsuppdrag till valmyndigheten Bo Wennström 
2 Folkomröstning vid grundlagsändring
3 100.000 medborgare ska kunna tvinga fram en bindande folkomröstning nils.sjoqvist 
4 Alla folkomröstningar ska vara bindande Mikael Engvall 
5 Hårdare reglering av lobbyism, mer transperens
6 Namninsamlingar via internet ska godkännas för medborgarförslag Thomas Larsson 
7 Tjänstemannaansvar Magnus Gustavsson 
8 de folkvalda måste kunna avsättas av väljarna under pågående mandatperiod
9 Alla utredningar inför lagförslag ska ha medborgarna som remissinstans, genom att genomföra en opinionsundersökning thimmybagfelt 
10 Skapa en sjukvård styrd av medborgarnas behov, och inte medicinalindustrin
11 Regler kring politiker i jävsituation (inkl en period efter uppdrag)
12 Ekonomisk demokrati - staten ska kontrollera penningmängden utefter samhällets långsiktiga behov.
12 Politikerpensioner bör begränsas ytterligare
13 Mindre EU-överstatlighet
14 Maxtid på politiska uppdrag
15 Driv en kampanj mot Politisk Korrekthet Mikael Nordfors 
16 Inga Jonas Liljegren 
17 Status quo Johan Palmaer 
18 16 år som ny rösträttsålder

History

2016-04-27 10.42Lagd 4
2016-04-27 10.43Lagd 2
2016-04-27 10.45Lagd 5
2016-04-27 10.47Lagd 3
2016-04-27 14.33Lagd 1
2016-04-27 18.08Lagd 3
2016-04-28 11.25Lagd 1
2016-05-31 22.28Lagd 3
2016-06-14 11.52Lagd 2
2016-10-04 06.54Lagd 1
2016-10-14 10.49Lagd 2
2016-10-25 12.42Lagd 1
2016-10-25 12.43Lagd 2
2017-10-13 16.55Lagd 3
2017-11-22 22.30Lagd 2
2017-11-25 20.53Lagd 3
2019-01-21 11.29Lagd 4
2019-03-26 09.39Lagd 3
2019-04-04 18.53Lagd 4
2019-05-24 19.46Lagd 3

π