Alla utredningar inför lagförslag ska ha medborgarna som remissinstans, genom att genomföra en opinionsundersökning

Omröstning Vilka sakfrågor ska DD gå till v...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Sebastian Näslund
2016-04-27 10.43
Röstberättigade311
Röster 151 (48.6%)
Direkta röster 146 (46.9%)
Plats 9 since 2020-12-22 09.42
First place 3 (1.0%)
Promoting 39 (12.5%)
Neutral 104 (33.4%)
Demoting 8 (2.6%)
Avslutas Inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Utveckling och prövning av röstning via internet, riksdagsuppdrag till valmyndigheten Bo Wennström 
2 Folkomröstning vid grundlagsändring
3 Alla folkomröstningar ska vara bindande Mikael Engvall 
4 100.000 medborgare ska kunna tvinga fram en bindande folkomröstning nils.sjoqvist 
4 Hårdare reglering av lobbyism, mer transperens
5 Namninsamlingar via internet ska godkännas för medborgarförslag Thomas Larsson 
6 Tjänstemannaansvar Magnus Gustavsson 
7 de folkvalda måste kunna avsättas av väljarna under pågående mandatperiod
8 Regler kring politiker i jävsituation (inkl en period efter uppdrag)
9 Alla utredningar inför lagförslag ska ha medborgarna som remissinstans, genom att genomföra en opinionsundersökning Thimmy Bågfelt 
10 Skapa en sjukvård styrd av medborgarnas behov, och inte medicinalindustrin
11 Politikerpensioner bör begränsas ytterligare
12 Ekonomisk demokrati - staten ska kontrollera penningmängden utefter samhällets långsiktiga behov.
13 Mindre EU-överstatlighet
14 Maxtid på politiska uppdrag
15 Driv en kampanj mot Politisk Korrekthet Mikael Nordfors 
16 Avgiftsfri Kollektivtrafik i Sverige för alla medborgare
16 Folkomröstning om monarkin
17 Inga Jonas Liljegren 
18 Status quo Johan Palmaer 
19 16 år som ny rösträttsålder

History

2016-04-27 10.43Lagd 4
2016-04-27 10.43Lagd 5
2016-04-27 10.45Lagd 7
2016-04-27 10.47Lagd 8
2016-04-27 11.08Lagd 9
2016-04-27 11.09Lagd 7
2016-04-27 11.21Lagd 8
2016-04-27 13.39Lagd 7
2016-04-27 16.05Lagd 6
2016-04-27 18.08Lagd 7
2016-04-30 13.38Lagd 8
2016-05-05 21.49Lagd 7
2016-05-31 22.28Lagd 8
2016-06-14 11.52Lagd 6
2016-06-17 15.58Lagd 7
2016-07-02 00.25Lagd 8
2016-09-19 16.30Lagd 7
2016-10-04 06.54Lagd 6
2016-10-14 10.49Lagd 7
2016-10-25 12.42Lagd 6
2016-10-25 12.43Lagd 7
2016-11-19 11.05Lagd 8
2016-12-08 00.11Lagd 7
2016-12-12 17.24Lagd 8
2016-12-21 10.03Lagd 7
2016-12-22 09.56Lagd 8
2017-01-15 04.35Lagd 7
2017-09-12 23.14Lagd 9
2017-10-08 18.26Lagd 7
2017-10-13 16.55Lagd 8
2018-03-18 08.13Lagd 9
2018-03-18 22.40Lagd 8
2018-03-22 14.13Lagd 9
2018-05-15 20.31Lagd 8
2018-07-03 18.31Lagd 7
2018-07-06 00.34Lagd 8
2018-08-21 17.40Lagd 9
2019-01-20 08.02Lagd 10
2019-01-20 14.23Lagd 9
2019-01-20 18.49Lagd 8
2019-01-21 11.29Lagd 10
2019-03-26 09.39Lagd 8
2019-04-04 18.53Lagd 9
2019-05-24 19.46Lagd 8
2019-07-07 21.45Lagd 9
2019-07-10 21.43Lagd 8
2019-07-11 10.29Lagd 9
2020-10-05 14.37Lagd 10
2020-10-06 21.21Lagd 8
2020-11-11 06.42Lagd 10
2020-12-22 09.42Lagd 9

π