Politikerpensioner bör begränsas ytterligare

Omröstning Vilka sakfrågor ska DD gå till v...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Sebastian Näslund
2016-04-27 10.44
Röstberättigade302
Röster 146 (48.3%)
Direkta röster 142 (47.0%)
Plats 12 since 2019-08-13 12.34
First place 2 (0.7%)
Promoting 35 (11.6%)
Neutral 97 (32.1%)
Demoting 14 (4.6%)
Avslutas Inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Utveckling och prövning av röstning via internet, riksdagsuppdrag till valmyndigheten Bo Wennström 
2 Folkomröstning vid grundlagsändring
3 100.000 medborgare ska kunna tvinga fram en bindande folkomröstning nils.sjoqvist 
4 Alla folkomröstningar ska vara bindande Mikael Engvall 
5 Hårdare reglering av lobbyism, mer transperens
6 Namninsamlingar via internet ska godkännas för medborgarförslag Thomas Larsson 
7 Tjänstemannaansvar Magnus Gustavsson 
8 de folkvalda måste kunna avsättas av väljarna under pågående mandatperiod
9 Alla utredningar inför lagförslag ska ha medborgarna som remissinstans, genom att genomföra en opinionsundersökning Thimmy Bågfelt 
10 Skapa en sjukvård styrd av medborgarnas behov, och inte medicinalindustrin
11 Regler kring politiker i jävsituation (inkl en period efter uppdrag)
12 Politikerpensioner bör begränsas ytterligare
12 Ekonomisk demokrati - staten ska kontrollera penningmängden utefter samhällets långsiktiga behov.
13 Mindre EU-överstatlighet
14 Maxtid på politiska uppdrag
15 Driv en kampanj mot Politisk Korrekthet Mikael Nordfors 
16 Avgiftsfri Kollektivtrafik i Sverige för alla medborgare
17 Inga Jonas Liljegren 
18 Status quo Johan Palmaer 
19 16 år som ny rösträttsålder

History

2016-04-27 10.44Lagd 5
2016-04-27 10.45Lagd 7
2016-04-27 10.47Lagd 10
2016-04-27 11.08Lagd 12
2016-04-27 11.09Lagd 11
2016-04-27 11.20Lagd 12
2016-04-27 11.21Lagd 11
2016-04-27 12.38Lagd 12
2016-04-27 12.56Lagd 9
2016-04-27 13.39Lagd 11
2016-04-27 16.05Lagd 12
2016-04-27 18.08Lagd 13
2016-04-27 22.44Lagd 12
2016-04-27 22.55Lagd 11
2016-04-28 00.32Lagd 12
2016-04-28 11.25Lagd 10
2016-04-28 12.37Lagd 12
2016-04-29 22.02Lagd 11
2016-04-30 11.39Lagd 12
2016-04-30 13.38Lagd 13
2016-05-05 21.49Lagd 11
2016-05-06 08.57Lagd 12
2016-05-11 21.10Lagd 13
2016-05-31 12.52Lagd 12
2016-06-14 11.52Lagd 11
2016-06-30 09.31Lagd 12
2016-07-02 00.25Lagd 13
2016-09-18 18.03Lagd 14
2016-09-19 16.30Lagd 13
2016-09-29 22.23Lagd 11
2016-10-03 09.35Lagd 12
2016-10-04 06.54Lagd 10
2016-10-14 10.49Lagd 14
2016-10-25 12.42Lagd 13
2016-10-25 12.43Lagd 14
2016-11-04 22.34Lagd 13
2016-11-19 11.05Lagd 14
2016-12-02 16.14Lagd 12
2016-12-08 00.11Lagd 13
2016-12-12 17.24Lagd 14
2016-12-21 10.03Lagd 12
2016-12-21 10.55Lagd 13
2016-12-22 09.56Lagd 14
2017-01-15 04.35Lagd 13
2017-01-25 10.17Lagd 14
2017-02-09 09.15Lagd 13
2017-07-30 21.39Lagd 12
2017-08-27 21.02Lagd 11
2017-09-04 17.17Lagd 10
2017-09-12 23.14Lagd 12
2017-10-01 21.52Lagd 13
2017-10-08 18.26Lagd 12
2018-03-18 08.13Lagd 13
2018-03-18 22.40Lagd 12
2018-03-22 14.13Lagd 13
2018-05-15 20.31Lagd 12
2018-07-03 18.31Lagd 11
2018-07-06 00.34Lagd 13
2018-08-21 09.57Lagd 12
2018-08-21 17.40Lagd 13
2018-08-27 15.35Lagd 12
2018-08-29 00.01Lagd 11
2018-09-05 11.43Lagd 12
2018-09-18 18.56Lagd 13
2018-10-07 17.29Lagd 11
2018-10-09 14.09Lagd 12
2018-10-13 13.40Lagd 13
2018-11-23 09.34Lagd 12
2018-11-25 10.31Lagd 14
2018-12-12 20.53Lagd 12
2018-12-20 23.52Lagd 11
2019-01-19 07.57Lagd 14
2019-01-19 11.27Lagd 15
2019-01-19 13.38Lagd 11
2019-01-19 13.44Lagd 10
2019-01-20 08.02Lagd 13
2019-01-20 14.23Lagd 12
2019-01-20 18.49Lagd 11
2019-01-21 11.29Lagd 13
2019-03-26 09.39Lagd 11
2019-04-04 18.53Lagd 13
2019-06-02 00.10Lagd 12
2019-07-07 21.45Lagd 13
2019-07-08 22.27Lagd 14
2019-07-10 00.44Lagd 12
2019-07-10 21.43Lagd 11
2019-07-11 10.29Lagd 12
2019-08-06 20.50Lagd 11
2019-08-13 12.34Lagd 12

π