16 år som ny rösträttsålder

Omröstning Vilka sakfrågor ska DD gå till v...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Sebastian Näslund
2016-04-27 10.44
Röstberättigade303
Röster 145 (47.9%)
Direkta röster 141 (46.5%)
Plats 19 since 2020-02-02 16.27
First place 2 (0.7%)
Promoting 9 (3.0%)
Neutral 86 (28.4%)
Demoting 50 (16.5%)
Avslutas Inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Utveckling och prövning av röstning via internet, riksdagsuppdrag till valmyndigheten Bo Wennström 
2 Folkomröstning vid grundlagsändring
3 100.000 medborgare ska kunna tvinga fram en bindande folkomröstning nils.sjoqvist 
4 Alla folkomröstningar ska vara bindande Mikael Engvall 
5 Hårdare reglering av lobbyism, mer transperens
6 Namninsamlingar via internet ska godkännas för medborgarförslag Thomas Larsson 
7 Tjänstemannaansvar Magnus Gustavsson 
8 de folkvalda måste kunna avsättas av väljarna under pågående mandatperiod
9 Alla utredningar inför lagförslag ska ha medborgarna som remissinstans, genom att genomföra en opinionsundersökning Thimmy Bågfelt 
10 Skapa en sjukvård styrd av medborgarnas behov, och inte medicinalindustrin
11 Regler kring politiker i jävsituation (inkl en period efter uppdrag)
12 Ekonomisk demokrati - staten ska kontrollera penningmängden utefter samhällets långsiktiga behov.
12 Politikerpensioner bör begränsas ytterligare
13 Mindre EU-överstatlighet
14 Maxtid på politiska uppdrag
15 Driv en kampanj mot Politisk Korrekthet Mikael Nordfors 
16 Avgiftsfri Kollektivtrafik i Sverige för alla medborgare
17 Inga Jonas Liljegren 
18 Status quo Johan Palmaer 
19 16 år som ny rösträttsålder

History

2016-04-27 10.44Lagd 5
2016-04-27 10.45Lagd 7
2016-04-27 10.47Lagd 9
2016-04-27 11.08Lagd 12
2016-04-27 11.09Lagd 11
2016-04-27 11.20Lagd 12
2016-04-27 11.21Lagd 11
2016-04-27 12.38Lagd 14
2016-04-27 12.56Lagd 11
2016-04-27 13.39Lagd 14
2016-04-27 16.05Lagd 13
2016-04-27 18.08Lagd 14
2016-04-27 22.44Lagd 13
2016-04-27 22.55Lagd 12
2016-04-28 00.32Lagd 14
2016-04-28 11.25Lagd 12
2016-04-28 12.37Lagd 14
2016-04-28 15.53Lagd 15
2016-04-29 22.02Lagd 14
2016-04-30 11.39Lagd 15
2016-04-30 13.38Lagd 14
2016-05-05 21.49Lagd 13
2016-05-06 08.57Lagd 14
2016-05-11 21.10Lagd 16
2016-05-31 12.52Lagd 15
2016-06-14 11.52Lagd 12
2016-06-17 15.58Lagd 13
2016-06-30 09.31Lagd 14
2016-07-02 00.25Lagd 15
2016-09-18 18.03Lagd 16
2016-09-19 16.30Lagd 15
2016-09-28 22.07Lagd 16
2016-09-29 22.23Lagd 14
2016-10-03 09.35Lagd 15
2016-10-04 06.54Lagd 13
2016-10-14 10.49Lagd 17
2016-10-25 12.42Lagd 16
2016-10-25 12.43Lagd 17
2016-11-04 22.34Lagd 16
2016-11-19 11.05Lagd 17
2016-12-02 16.14Lagd 15
2016-12-08 00.11Lagd 16
2016-12-12 17.24Lagd 17
2016-12-21 10.03Lagd 15
2016-12-21 10.55Lagd 16
2016-12-22 09.56Lagd 17
2017-01-15 04.35Lagd 16
2017-01-25 02.12Lagd 15
2017-01-25 10.17Lagd 17
2017-02-09 09.15Lagd 16
2017-08-27 21.02Lagd 15
2017-09-04 17.17Lagd 14
2017-09-12 23.14Lagd 16
2017-10-01 21.52Lagd 17
2017-10-08 18.26Lagd 16
2018-03-18 08.13Lagd 17
2018-03-18 16.17Lagd 18
2018-03-18 16.21Lagd 17
2018-03-18 16.36Lagd 18
2018-03-18 22.40Lagd 17
2018-03-22 14.13Lagd 19
2018-03-27 15.25Lagd 18
2018-03-27 16.50Lagd 17
2018-05-15 20.31Lagd 16
2018-06-15 11.41Lagd 17
2018-07-03 18.31Lagd 16
2018-07-06 00.34Lagd 19
2018-08-08 12.59Lagd 18
2018-08-11 23.42Lagd 19
2018-08-21 09.57Lagd 17
2018-08-21 17.40Lagd 18
2018-08-22 02.04Lagd 19
2018-08-22 14.26Lagd 17
2018-08-23 12.41Lagd 19
2018-08-27 15.35Lagd 18
2018-08-29 00.01Lagd 17
2018-09-01 12.47Lagd 18
2018-09-01 22.25Lagd 17
2018-09-03 16.29Lagd 18
2018-09-03 16.31Lagd 17
2018-09-05 11.43Lagd 18
2018-09-18 18.56Lagd 19
2018-10-07 17.29Lagd 17
2018-10-09 14.09Lagd 18
2018-10-13 13.40Lagd 19
2018-11-23 09.34Lagd 18
2018-11-25 10.31Lagd 19
2018-12-12 20.53Lagd 18
2018-12-20 23.52Lagd 19
2019-01-19 13.38Lagd 18
2019-01-19 13.44Lagd 17
2019-01-20 08.02Lagd 19
2019-01-20 14.23Lagd 18
2019-01-20 18.49Lagd 17
2019-01-21 11.29Lagd 19
2019-03-26 09.39Lagd 17
2019-04-04 18.53Lagd 19
2019-05-24 19.46Lagd 18
2019-06-02 00.10Lagd 17
2019-07-07 21.45Lagd 18
2019-07-08 22.27Lagd 19
2019-07-10 21.43Lagd 18
2019-07-11 10.29Lagd 19
2019-08-06 20.50Lagd 18
2019-08-13 12.34Lagd 19
2019-12-03 20.39Lagd 18
2020-02-02 16.27Lagd 19

π