Maxtid på politiska uppdrag

En folkvald ska inte kunna sitta hur många perioder som helst
Omröstning Vilka sakfrågor ska DD gå till v...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Sebastian Näslund
2016-04-27 10.45
Röstberättigade302
Röster 144 (47.7%)
Direkta röster 140 (46.4%)
Plats 14 since 2019-12-03 20.39
First place 5 (1.7%)
Promoting 25 (8.3%)
Neutral 100 (33.1%)
Demoting 19 (6.3%)
Avslutas inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Utveckling och prövning av röstning via internet, riksdagsuppdrag till valmyndigheten Bo Wennström 
2 Folkomröstning vid grundlagsändring
3 100.000 medborgare ska kunna tvinga fram en bindande folkomröstning nils.sjoqvist 
4 Alla folkomröstningar ska vara bindande Mikael Engvall 
5 Hårdare reglering av lobbyism, mer transperens
6 Namninsamlingar via internet ska godkännas för medborgarförslag Thomas Larsson 
7 Tjänstemannaansvar Magnus Gustavsson 
8 de folkvalda måste kunna avsättas av väljarna under pågående mandatperiod
9 Alla utredningar inför lagförslag ska ha medborgarna som remissinstans, genom att genomföra en opinionsundersökning Thimmy Bågfelt 
10 Skapa en sjukvård styrd av medborgarnas behov, och inte medicinalindustrin
11 Regler kring politiker i jävsituation (inkl en period efter uppdrag)
12 Politikerpensioner bör begränsas ytterligare
12 Ekonomisk demokrati - staten ska kontrollera penningmängden utefter samhällets långsiktiga behov.
13 Mindre EU-överstatlighet
14 Maxtid på politiska uppdrag
15 Driv en kampanj mot Politisk Korrekthet Mikael Nordfors 
16 Avgiftsfri Kollektivtrafik i Sverige för alla medborgare
17 Inga Jonas Liljegren 
18 Status quo Johan Palmaer 
19 16 år som ny rösträttsålder

History

2016-04-27 10.45Lagd 7
2016-04-27 10.47Lagd 8
2016-04-27 11.20Lagd 9
2016-04-27 11.21Lagd 8
2016-04-27 12.38Lagd 11
2016-04-27 13.39Lagd 13
2016-04-27 16.05Lagd 9
2016-04-27 18.08Lagd 10
2016-04-27 18.23Lagd 11
2016-04-27 21.34Lagd 10
2016-04-27 21.35Lagd 11
2016-04-27 22.44Lagd 10
2016-04-28 11.25Lagd 9
2016-04-28 12.37Lagd 11
2016-04-29 22.02Lagd 10
2016-04-30 11.39Lagd 11
2016-04-30 13.38Lagd 12
2016-05-05 21.49Lagd 11
2016-05-06 08.57Lagd 12
2016-05-31 12.52Lagd 11
2016-06-14 11.52Lagd 10
2016-06-30 09.31Lagd 11
2016-07-02 00.25Lagd 12
2016-09-18 18.03Lagd 13
2016-09-19 16.30Lagd 12
2016-09-29 22.23Lagd 11
2016-10-03 09.35Lagd 12
2016-10-04 06.54Lagd 9
2016-10-14 10.49Lagd 12
2016-10-25 12.42Lagd 11
2016-10-25 12.43Lagd 12
2016-11-05 12.04Lagd 11
2016-11-19 11.05Lagd 12
2016-12-02 16.14Lagd 10
2016-12-08 00.11Lagd 11
2016-12-12 17.24Lagd 12
2016-12-21 10.03Lagd 10
2016-12-21 10.55Lagd 11
2016-12-22 09.56Lagd 12
2017-01-15 04.35Lagd 11
2017-01-25 10.17Lagd 12
2017-02-09 09.15Lagd 11
2017-02-12 23.06Lagd 12
2017-03-19 13.17Lagd 13
2017-08-27 21.02Lagd 12
2017-09-04 17.17Lagd 11
2017-09-12 23.14Lagd 13
2017-10-01 21.52Lagd 14
2017-10-08 18.26Lagd 13
2018-03-18 08.13Lagd 14
2018-03-18 22.40Lagd 13
2018-03-22 14.13Lagd 15
2018-03-27 15.25Lagd 16
2018-03-27 16.50Lagd 15
2018-05-15 20.31Lagd 14
2018-06-15 11.41Lagd 15
2018-07-03 18.31Lagd 13
2018-07-06 00.34Lagd 16
2018-08-21 09.57Lagd 15
2018-08-21 17.40Lagd 16
2018-08-22 14.26Lagd 15
2018-08-23 12.41Lagd 16
2018-08-27 15.35Lagd 13
2018-08-28 14.38Lagd 15
2018-08-29 00.01Lagd 12
2018-09-01 12.47Lagd 13
2018-09-01 22.25Lagd 12
2018-09-02 22.10Lagd 13
2018-09-03 16.29Lagd 14
2018-09-03 16.31Lagd 13
2018-09-05 11.43Lagd 14
2018-09-08 18.06Lagd 15
2018-09-18 03.56Lagd 14
2018-09-18 18.56Lagd 15
2018-10-07 17.29Lagd 13
2018-10-09 14.09Lagd 14
2018-10-13 13.40Lagd 15
2018-11-23 09.34Lagd 14
2018-11-25 10.31Lagd 16
2018-12-12 20.53Lagd 15
2019-01-19 07.57Lagd 16
2019-01-19 13.38Lagd 14
2019-01-19 13.44Lagd 13
2019-01-20 08.02Lagd 15
2019-01-20 14.23Lagd 14
2019-01-20 18.49Lagd 13
2019-01-21 11.29Lagd 15
2019-03-26 09.39Lagd 13
2019-04-04 18.53Lagd 15
2019-05-24 19.46Lagd 14
2019-06-02 00.10Lagd 13
2019-07-07 21.45Lagd 14
2019-07-08 22.27Lagd 15
2019-07-10 21.43Lagd 14
2019-07-11 10.29Lagd 15
2019-08-06 20.50Lagd 14
2019-08-13 12.34Lagd 15
2019-12-03 20.39Lagd 14

π