Regler kring politiker i jävsituation (inkl en period efter uppdrag)

Politiker ska inte kunna ena dagen föreslå och driva igenom lagar som gynnar företag de en kort tid senare är anställda av.
Omröstning Vilka sakfrågor ska DD gå till v...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Sebastian Näslund
2016-04-27 10.47
Röstberättigade312
Röster 151 (48.4%)
Direkta röster 145 (46.5%)
Plats 8 since 2020-12-22 09.42
First place 2 (0.6%)
Promoting 47 (15.1%)
Neutral 94 (30.1%)
Demoting 10 (3.2%)
Avslutas Inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Utveckling och prövning av röstning via internet, riksdagsuppdrag till valmyndigheten Bo Wennström 
2 Folkomröstning vid grundlagsändring
3 Alla folkomröstningar ska vara bindande Mikael Engvall 
4 100.000 medborgare ska kunna tvinga fram en bindande folkomröstning nils.sjoqvist 
5 Hårdare reglering av lobbyism, mer transperens
6 Namninsamlingar via internet ska godkännas för medborgarförslag Thomas Larsson 
7 Tjänstemannaansvar Magnus Gustavsson 
8 de folkvalda måste kunna avsättas av väljarna under pågående mandatperiod
9 Regler kring politiker i jävsituation (inkl en period efter uppdrag)
10 Alla utredningar inför lagförslag ska ha medborgarna som remissinstans, genom att genomföra en opinionsundersökning Thimmy Bågfelt 
11 Skapa en sjukvård styrd av medborgarnas behov, och inte medicinalindustrin
12 Politikerpensioner bör begränsas ytterligare
13 Ekonomisk demokrati - staten ska kontrollera penningmängden utefter samhällets långsiktiga behov.
14 Mindre EU-överstatlighet
15 Maxtid på politiska uppdrag
16 Driv en kampanj mot Politisk Korrekthet Mikael Nordfors 
17 Folkomröstning om monarkin
17 Avgiftsfri Kollektivtrafik i Sverige för alla medborgare
18 Inga Jonas Liljegren 
19 Status quo Johan Palmaer 
20 16 år som ny rösträttsålder

History

2016-04-27 10.47Lagd 7
2016-04-27 10.47Lagd 8
2016-04-27 11.08Lagd 10
2016-04-27 11.09Lagd 9
2016-04-27 11.20Lagd 10
2016-04-27 11.21Lagd 9
2016-04-27 12.38Lagd 13
2016-04-27 12.56Lagd 10
2016-04-27 13.39Lagd 12
2016-04-27 16.05Lagd 8
2016-04-27 18.08Lagd 9
2016-04-27 18.23Lagd 10
2016-04-27 21.34Lagd 9
2016-04-27 21.35Lagd 10
2016-04-27 22.44Lagd 9
2016-04-28 11.25Lagd 8
2016-04-28 12.37Lagd 9
2016-04-29 22.02Lagd 8
2016-04-30 11.39Lagd 9
2016-04-30 13.38Lagd 10
2016-05-05 21.49Lagd 8
2016-05-06 08.57Lagd 9
2016-05-31 12.52Lagd 8
2016-05-31 22.28Lagd 9
2016-06-14 11.52Lagd 8
2016-07-02 00.25Lagd 9
2016-09-19 16.30Lagd 8
2016-10-04 06.54Lagd 7
2016-10-14 10.49Lagd 9
2016-10-25 12.42Lagd 8
2016-10-25 12.43Lagd 9
2016-12-02 16.14Lagd 8
2016-12-12 17.24Lagd 9
2016-12-21 10.03Lagd 8
2016-12-22 09.56Lagd 9
2017-01-25 10.17Lagd 10
2017-02-12 23.06Lagd 11
2017-07-30 21.39Lagd 10
2017-08-27 21.02Lagd 9
2017-09-04 17.17Lagd 8
2017-09-12 23.14Lagd 10
2017-10-01 21.52Lagd 11
2017-10-08 18.26Lagd 10
2018-03-18 08.13Lagd 11
2018-03-18 22.40Lagd 10
2018-03-22 14.13Lagd 11
2018-05-15 20.31Lagd 10
2018-07-03 18.31Lagd 9
2018-07-06 00.34Lagd 11
2018-08-21 09.57Lagd 10
2018-08-21 17.40Lagd 11
2018-08-27 15.35Lagd 10
2018-10-07 17.29Lagd 9
2018-10-09 14.09Lagd 10
2019-01-19 13.44Lagd 9
2019-01-20 18.49Lagd 8
2019-01-21 11.29Lagd 9
2019-03-26 09.39Lagd 8
2019-04-04 18.53Lagd 10
2019-05-24 19.46Lagd 9
2019-06-02 00.10Lagd 8
2019-07-07 21.45Lagd 9
2019-07-08 22.27Lagd 10
2019-07-10 21.43Lagd 9
2019-07-11 10.29Lagd 10
2019-08-13 12.34Lagd 11
2020-10-05 14.37Lagd 9
2020-10-06 21.21Lagd 10
2020-11-11 06.42Lagd 9
2020-12-22 09.42Lagd 8

π