Regler kring politiker i jävsituation (inkl en period efter uppdrag)

Politiker ska inte kunna ena dagen föreslå och driva igenom lagar som gynnar företag de en kort tid senare är anställda av.
Omröstning Vilka sakfrågor ska DD gå till v...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Sebastian Näslund
2016-04-27 10.47
Röstberättigade303
Röster 145 (47.9%)
Direkta röster 141 (46.5%)
Plats 11 since 2019-08-13 12.34
First place 2 (0.7%)
Promoting 44 (14.5%)
Neutral 91 (30.0%)
Demoting 10 (3.3%)
Avslutas Inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Utveckling och prövning av röstning via internet, riksdagsuppdrag till valmyndigheten Bo Wennström 
2 Folkomröstning vid grundlagsändring
3 100.000 medborgare ska kunna tvinga fram en bindande folkomröstning nils.sjoqvist 
4 Alla folkomröstningar ska vara bindande Mikael Engvall 
5 Hårdare reglering av lobbyism, mer transperens
6 Namninsamlingar via internet ska godkännas för medborgarförslag Thomas Larsson 
7 Tjänstemannaansvar Magnus Gustavsson 
8 de folkvalda måste kunna avsättas av väljarna under pågående mandatperiod
9 Alla utredningar inför lagförslag ska ha medborgarna som remissinstans, genom att genomföra en opinionsundersökning Thimmy Bågfelt 
10 Skapa en sjukvård styrd av medborgarnas behov, och inte medicinalindustrin
11 Regler kring politiker i jävsituation (inkl en period efter uppdrag)
12 Ekonomisk demokrati - staten ska kontrollera penningmängden utefter samhällets långsiktiga behov.
12 Politikerpensioner bör begränsas ytterligare
13 Mindre EU-överstatlighet
14 Maxtid på politiska uppdrag
15 Driv en kampanj mot Politisk Korrekthet Mikael Nordfors 
16 Avgiftsfri Kollektivtrafik i Sverige för alla medborgare
17 Inga Jonas Liljegren 
18 Status quo Johan Palmaer 
19 16 år som ny rösträttsålder

History

2016-04-27 10.47Lagd 7
2016-04-27 10.47Lagd 8
2016-04-27 11.08Lagd 10
2016-04-27 11.09Lagd 9
2016-04-27 11.20Lagd 10
2016-04-27 11.21Lagd 9
2016-04-27 12.38Lagd 13
2016-04-27 12.56Lagd 10
2016-04-27 13.39Lagd 12
2016-04-27 16.05Lagd 8
2016-04-27 18.08Lagd 9
2016-04-27 18.23Lagd 10
2016-04-27 21.34Lagd 9
2016-04-27 21.35Lagd 10
2016-04-27 22.44Lagd 9
2016-04-28 11.25Lagd 8
2016-04-28 12.37Lagd 9
2016-04-29 22.02Lagd 8
2016-04-30 11.39Lagd 9
2016-04-30 13.38Lagd 10
2016-05-05 21.49Lagd 8
2016-05-06 08.57Lagd 9
2016-05-31 12.52Lagd 8
2016-05-31 22.28Lagd 9
2016-06-14 11.52Lagd 8
2016-07-02 00.25Lagd 9
2016-09-19 16.30Lagd 8
2016-10-04 06.54Lagd 7
2016-10-14 10.49Lagd 9
2016-10-25 12.42Lagd 8
2016-10-25 12.43Lagd 9
2016-12-02 16.14Lagd 8
2016-12-12 17.24Lagd 9
2016-12-21 10.03Lagd 8
2016-12-22 09.56Lagd 9
2017-01-25 10.17Lagd 10
2017-02-12 23.06Lagd 11
2017-07-30 21.39Lagd 10
2017-08-27 21.02Lagd 9
2017-09-04 17.17Lagd 8
2017-09-12 23.14Lagd 10
2017-10-01 21.52Lagd 11
2017-10-08 18.26Lagd 10
2018-03-18 08.13Lagd 11
2018-03-18 22.40Lagd 10
2018-03-22 14.13Lagd 11
2018-05-15 20.31Lagd 10
2018-07-03 18.31Lagd 9
2018-07-06 00.34Lagd 11
2018-08-21 09.57Lagd 10
2018-08-21 17.40Lagd 11
2018-08-27 15.35Lagd 10
2018-10-07 17.29Lagd 9
2018-10-09 14.09Lagd 10
2019-01-19 13.44Lagd 9
2019-01-20 18.49Lagd 8
2019-01-21 11.29Lagd 9
2019-03-26 09.39Lagd 8
2019-04-04 18.53Lagd 10
2019-05-24 19.46Lagd 9
2019-06-02 00.10Lagd 8
2019-07-07 21.45Lagd 9
2019-07-08 22.27Lagd 10
2019-07-10 21.43Lagd 9
2019-07-11 10.29Lagd 10
2019-08-13 12.34Lagd 11

π