Status quo

Omröstning Vilka sakfrågor ska DD gå till v...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2016-04-27 11.20
Röstberättigade311
Röster 148 (47.6%)
Direkta röster 143 (46.0%)
Plats 18 since 2020-12-22 09.42
First place 2 (0.6%)
Promoting 6 (1.9%)
Neutral 103 (33.1%)
Demoting 39 (12.5%)
Avslutas Inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Utveckling och prövning av röstning via internet, riksdagsuppdrag till valmyndigheten Bo Wennström 
2 Folkomröstning vid grundlagsändring
3 Alla folkomröstningar ska vara bindande Mikael Engvall 
4 100.000 medborgare ska kunna tvinga fram en bindande folkomröstning nils.sjoqvist 
4 Hårdare reglering av lobbyism, mer transperens
5 Namninsamlingar via internet ska godkännas för medborgarförslag Thomas Larsson 
6 Tjänstemannaansvar Magnus Gustavsson 
7 de folkvalda måste kunna avsättas av väljarna under pågående mandatperiod
8 Regler kring politiker i jävsituation (inkl en period efter uppdrag)
9 Alla utredningar inför lagförslag ska ha medborgarna som remissinstans, genom att genomföra en opinionsundersökning Thimmy Bågfelt 
10 Skapa en sjukvård styrd av medborgarnas behov, och inte medicinalindustrin
11 Politikerpensioner bör begränsas ytterligare
12 Ekonomisk demokrati - staten ska kontrollera penningmängden utefter samhällets långsiktiga behov.
13 Mindre EU-överstatlighet
14 Maxtid på politiska uppdrag
15 Driv en kampanj mot Politisk Korrekthet Mikael Nordfors 
16 Avgiftsfri Kollektivtrafik i Sverige för alla medborgare
16 Folkomröstning om monarkin
17 Inga Jonas Liljegren 
18 Status quo Johan Palmaer 
19 16 år som ny rösträttsålder

History

2016-04-27 11.20Lagd 8
2016-04-27 11.21Lagd 7
2016-04-27 13.39Lagd 9
2016-04-27 14.33Lagd 10
2016-04-27 18.08Lagd 11
2016-04-27 18.23Lagd 12
2016-04-27 21.34Lagd 11
2016-04-27 21.35Lagd 12
2016-04-27 22.44Lagd 11
2016-04-28 00.32Lagd 13
2016-04-28 11.25Lagd 11
2016-04-28 12.37Lagd 12
2016-04-28 15.53Lagd 13
2016-04-29 22.02Lagd 12
2016-04-30 11.39Lagd 13
2016-04-30 13.38Lagd 14
2016-05-05 21.49Lagd 12
2016-05-06 08.57Lagd 13
2016-05-11 21.10Lagd 15
2016-05-31 12.52Lagd 14
2016-06-14 11.52Lagd 12
2016-06-30 09.31Lagd 13
2016-07-02 00.25Lagd 14
2016-09-18 18.03Lagd 15
2016-09-19 16.30Lagd 14
2016-09-28 22.07Lagd 15
2016-09-29 22.23Lagd 13
2016-10-03 09.35Lagd 14
2016-10-04 06.54Lagd 12
2016-10-14 10.49Lagd 16
2016-10-25 12.42Lagd 15
2016-10-25 12.43Lagd 16
2016-11-04 22.34Lagd 15
2016-11-19 11.05Lagd 16
2016-12-02 16.14Lagd 14
2016-12-08 00.11Lagd 15
2016-12-12 17.24Lagd 16
2016-12-21 10.03Lagd 14
2016-12-21 10.55Lagd 15
2016-12-22 09.56Lagd 16
2017-01-15 04.35Lagd 15
2017-01-25 02.11Lagd 14
2017-01-25 10.17Lagd 16
2017-02-09 09.15Lagd 15
2017-08-27 21.02Lagd 14
2017-09-04 17.17Lagd 13
2017-09-12 23.14Lagd 15
2017-10-01 21.52Lagd 16
2017-10-08 18.26Lagd 15
2018-03-18 08.13Lagd 16
2018-03-18 16.17Lagd 17
2018-03-18 16.21Lagd 16
2018-03-18 16.36Lagd 17
2018-03-18 22.40Lagd 16
2018-03-22 14.13Lagd 18
2018-03-27 15.25Lagd 17
2018-03-27 16.50Lagd 16
2018-05-15 20.31Lagd 15
2018-06-15 11.41Lagd 16
2018-07-03 18.31Lagd 15
2018-07-06 00.34Lagd 17
2018-08-11 23.42Lagd 18
2018-08-11 23.53Lagd 17
2018-08-21 09.57Lagd 16
2018-08-21 17.40Lagd 17
2018-08-22 02.04Lagd 18
2018-08-22 14.26Lagd 16
2018-08-23 12.41Lagd 18
2018-08-27 15.35Lagd 17
2018-08-29 00.01Lagd 16
2018-09-01 12.47Lagd 17
2018-09-01 22.25Lagd 16
2018-09-03 16.29Lagd 17
2018-09-03 16.31Lagd 16
2018-09-05 11.43Lagd 17
2018-09-18 18.56Lagd 18
2018-10-07 17.29Lagd 16
2018-10-09 14.09Lagd 17
2018-10-13 13.40Lagd 18
2018-11-23 09.34Lagd 17
2018-11-25 10.31Lagd 18
2018-12-12 20.53Lagd 17
2018-12-20 23.52Lagd 18
2019-01-19 13.38Lagd 17
2019-01-19 13.44Lagd 16
2019-01-20 08.02Lagd 18
2019-01-20 14.23Lagd 17
2019-01-20 18.49Lagd 16
2019-01-21 11.29Lagd 18
2019-03-26 09.39Lagd 16
2019-04-04 18.53Lagd 18
2019-05-24 19.46Lagd 17
2019-06-02 00.10Lagd 16
2019-07-07 21.45Lagd 17
2019-07-08 22.27Lagd 18
2019-07-10 21.43Lagd 17
2019-07-11 10.29Lagd 18
2019-08-06 20.50Lagd 17
2019-08-13 12.34Lagd 18
2019-12-03 20.39Lagd 17
2020-02-02 16.27Lagd 18
2020-08-30 00.27Lagd 19
2020-10-05 14.37Lagd 17
2020-12-09 17.40Lagd 18
2020-12-13 23.55Lagd 20
2020-12-22 09.42Lagd 18

π