Ekonomisk demokrati - staten ska kontrollera penningmängden utefter samhällets långsiktiga behov.

Ekonomisk demokrati - staten ska kontrollera penningmängden utefter samhällets långsiktiga behov. De lagar som riksdagen stiftar till samhällets bästa är ofta verkningslösa så länge det ekonomiska systemet som genomsyrar ALLA samhällsaktiviteter, privata såväl som offentlig sektor, kontrolleras av några få, till förmån för några få. De som kontrollerar penningmängden i samhället kontrollerar konjunkturerna, de kontrollerar samhällsinvesteringar e t c. I dag styrs penningmängden av privata banker. Att demokratisera det ekonomiska systemet, d v s sätta det under demokratisk kontroll, är långt viktigare än t e x direktdemokrati.
Omröstning Vilka sakfrågor ska DD gå till v...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Sebastian Näslund
2016-04-30 11.39
Röstberättigade302
Röster 132 (43.7%)
Direkta röster 128 (42.4%)
Plats 12 since 2019-12-03 20.39
First place 5 (1.7%)
Promoting 31 (10.3%)
Neutral 85 (28.1%)
Demoting 16 (5.3%)
Avslutas Inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Utveckling och prövning av röstning via internet, riksdagsuppdrag till valmyndigheten Bo Wennström 
2 Folkomröstning vid grundlagsändring
3 100.000 medborgare ska kunna tvinga fram en bindande folkomröstning nils.sjoqvist 
4 Alla folkomröstningar ska vara bindande Mikael Engvall 
5 Hårdare reglering av lobbyism, mer transperens
6 Namninsamlingar via internet ska godkännas för medborgarförslag Thomas Larsson 
7 Tjänstemannaansvar Magnus Gustavsson 
8 de folkvalda måste kunna avsättas av väljarna under pågående mandatperiod
9 Alla utredningar inför lagförslag ska ha medborgarna som remissinstans, genom att genomföra en opinionsundersökning Thimmy Bågfelt 
10 Skapa en sjukvård styrd av medborgarnas behov, och inte medicinalindustrin
11 Regler kring politiker i jävsituation (inkl en period efter uppdrag)
12 Ekonomisk demokrati - staten ska kontrollera penningmängden utefter samhällets långsiktiga behov.
12 Politikerpensioner bör begränsas ytterligare
13 Mindre EU-överstatlighet
14 Maxtid på politiska uppdrag
15 Driv en kampanj mot Politisk Korrekthet Mikael Nordfors 
16 Avgiftsfri Kollektivtrafik i Sverige för alla medborgare
17 Inga Jonas Liljegren 
18 Status quo Johan Palmaer 
19 16 år som ny rösträttsålder

History

2016-04-30 11.39Lagd 8
2016-04-30 13.38Lagd 9
2016-05-05 21.49Lagd 10
2016-05-06 08.57Lagd 11
2016-05-31 12.52Lagd 10
2016-05-31 22.28Lagd 9
2016-06-14 11.52Lagd 7
2016-06-17 15.58Lagd 8
2016-07-02 00.25Lagd 9
2016-09-18 18.03Lagd 10
2016-09-19 16.30Lagd 9
2016-10-04 06.54Lagd 7
2016-10-14 10.49Lagd 10
2016-10-25 12.42Lagd 9
2016-10-25 12.43Lagd 10
2016-11-05 12.04Lagd 9
2016-11-19 11.05Lagd 10
2016-12-02 16.14Lagd 9
2016-12-08 00.11Lagd 10
2016-12-12 17.24Lagd 11
2016-12-21 10.03Lagd 9
2016-12-21 10.55Lagd 10
2016-12-22 09.56Lagd 11
2017-01-15 04.35Lagd 9
2017-02-12 23.06Lagd 10
2017-07-30 21.39Lagd 9
2017-08-27 21.02Lagd 8
2017-09-04 17.17Lagd 7
2017-09-12 23.14Lagd 8
2017-10-08 18.26Lagd 9
2017-11-25 20.53Lagd 8
2017-12-07 10.45Lagd 9
2018-01-01 12.17Lagd 8
2018-03-18 22.40Lagd 7
2018-03-22 14.13Lagd 8
2018-05-15 20.31Lagd 7
2018-06-15 11.41Lagd 8
2018-07-06 00.34Lagd 10
2018-08-21 09.57Lagd 9
2018-08-21 17.40Lagd 10
2018-09-05 11.43Lagd 11
2018-09-06 01.46Lagd 10
2018-09-18 03.56Lagd 11
2018-09-18 18.56Lagd 12
2018-10-07 17.29Lagd 10
2018-10-09 14.09Lagd 11
2018-10-13 13.40Lagd 12
2018-11-23 09.34Lagd 11
2018-11-25 10.31Lagd 15
2018-12-12 20.53Lagd 14
2018-12-20 23.52Lagd 13
2019-01-19 07.57Lagd 15
2019-01-19 11.27Lagd 12
2019-01-19 13.44Lagd 11
2019-01-20 08.02Lagd 14
2019-01-20 14.23Lagd 13
2019-01-20 18.49Lagd 12
2019-01-21 11.29Lagd 14
2019-03-26 09.39Lagd 12
2019-04-04 18.53Lagd 14
2019-05-24 19.46Lagd 11
2019-06-02 00.10Lagd 10
2019-07-07 21.45Lagd 11
2019-07-08 22.27Lagd 12
2019-07-10 00.44Lagd 13
2019-07-10 21.43Lagd 12
2019-07-11 10.29Lagd 13
2019-08-06 20.50Lagd 12
2019-08-13 12.34Lagd 13
2019-12-03 20.39Lagd 12

π