Tjänstemannaansvar

Den här omröstningen avslutades 2016-05-11 09.54.
Ansvar för sina handlingar som tjänsteman i folkets tjänst saknas i Sverige sedan Palme tog bort det. Få länder är utan tjänstemannaansvar.
Omröstning Vilka direktdemokratiska sakfråg...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Magnus Gustavsson
2016-05-05 21.58
Röstberättigade303
Röster 3 (1.0%)
Direkta röster 3 (1.0%)
Plats 17 since 2016-05-09 20.14
First place 1 (0.3%)
Promoting 2 (0.7%)
Neutral 1 (0.3%)
Demoting 0 (0.0%)
Avslutning Inför ett elektroniskt valsystem

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Inför ett elektroniskt valsystem Bo Wennström Johan Palmaer 
2 Förändringar i Grundlag måste godkännas av medborgarna för att bli gällande.
3 Elektroniska system för namninsamlingar
3 Folket ska kunna tvinga regeringen eller en minister att avgå genom att göra en misstroendeförklaring.
4 medborgarinitierade beslutande folkomröstningar på såväl kommunal- som riksnivå *medborgarmotioner
5 Utvecklat system för e-petitioner
6 Transparenslag där alla dokument – även i kommunalägda bolag – ska finnas maskinläsbara [på internet] att söka/hämta kostnadsfritt
7 Regler för lobbyism
8 Inrätta en Konstitutionsdomstol i stället för de ibland näst intill löjeväckande KU-utfrågningarna.
9 Låt folket bestämma skatteuttaget och allmän rösträtt för att skapa landets budget
10 Kommunala demokraticentrum
11 Obligatoriskt att få lämna medborgarförslag
12 Initiativrätt på nationell nivå
13 Demokratiombudsman
14 Påbörja arbetet på skolor med ungdomsdemokrati
14 Demokratiskola
15 175 Riksdagsledamöter och ingen 4%-gräns
16 Låt folket tillsätta ministerposterna
17 Tjänstemannaansvar Magnus Gustavsson 
18 Rikstäckande demokratiorganisation
18 Karenstider för politikers näringslivskarriär
19 Samrådstvång i stora planärenden
19 Medborgarportal
20 Utökad medborgardialog
21 Röstningsdag en gång i kvartalet/månad/kontinuerligt
22 Status quo

History

2016-05-05 21.58Lagd 16
2016-05-05 21.59Lagd 14
2016-05-06 08.40Lagd 16
2016-05-09 20.14Lagd 17

π