Inför ett elektroniskt valsytem

Den här omröstningen avslutades 2016-06-09 20.15.
Detta har varit partiets grundläggande sakfråga inom demokratiutveckling
Omröstning Av fem demokratiska sakfrågor sk...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Lennart Hedman
2016-05-26 20.18
Röstberättigade146
Röster 33 (22.6%)
Direkta röster 33 (22.6%)
Plats 1 since 2016-05-26 20.51
First place 16 (11.0%)
Promoting 23 (15.8%)
Neutral 8 (5.5%)
Demoting 2 (1.4%)
Avslutning Inför ett elektroniskt valsytem

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Inför ett elektroniskt valsytem Joakim Sigvald Johan Palmaer 
2 Medborgarinitierade beslutande folkomröstningar på såväl kommunal- som riksnivå Thomas Larsson 
3 Förändringar i Grundlag måste godkännas av medborgarna för att bli gällande. Magnus Gustavsson 
4 Elektroniska system för namninsamlingar
5 Folket ska kunna tvinga regeringen eller en minister att avgå genom att göra en misstroendeförklaring.
6 Status quo

History

2016-05-26 20.18Lagd 1
2016-05-26 20.32Lagd 4
2016-05-26 20.51Lagd 1

π