Förändringar i Grundlag måste godkännas av medborgarna för att bli gällande.

Den här omröstningen avslutades 2016-06-09 20.15.
Omröstning Av fem demokratiska sakfrågor sk...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Lennart Hedman
2016-05-26 20.20
Röstberättigade311
Röster 30 (9.6%)
Direkta röster 30 (9.6%)
Plats 3 since 2016-05-30 09.15
First place 4 (1.3%)
Promoting 21 (6.8%)
Neutral 9 (2.9%)
Demoting 0 (0.0%)
Avslutning Inför ett elektroniskt valsytem

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Inför ett elektroniskt valsytem Bo Wennström Johan Palmaer 
2 Medborgarinitierade beslutande folkomröstningar på såväl kommunal- som riksnivå Thomas Larsson 
3 Förändringar i Grundlag måste godkännas av medborgarna för att bli gällande. Magnus Gustavsson 
4 Elektroniska system för namninsamlingar Mikael Engvall 
5 Folket ska kunna tvinga regeringen eller en minister att avgå genom att göra en misstroendeförklaring.
6 Status quo

History

2016-05-26 20.20Lagd 1
2016-05-26 20.24Lagd 4
2016-05-26 20.31Lagd 1
2016-05-26 20.32Lagd 2
2016-05-26 20.51Lagd 4
2016-05-27 13.17Lagd 5
2016-05-29 10.55Lagd 4
2016-05-29 16.16Lagd 3
2016-05-29 16.17Lagd 5
2016-05-29 22.47Lagd 4
2016-05-30 09.15Lagd 3

π