Medborgarinitierade beslutande folkomröstningar på såväl kommunal- som riksnivå

Den här omröstningen avslutades 2016-06-09 20.15.
Omröstning Av fem demokratiska sakfrågor sk...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Lennart Hedman
2016-05-26 20.23
Röstberättigade311
Röster 30 (9.6%)
Direkta röster 30 (9.6%)
Plats 2 since 2016-05-26 20.51
First place 6 (1.9%)
Promoting 21 (6.8%)
Neutral 9 (2.9%)
Demoting 0 (0.0%)
Avslutning Inför ett elektroniskt valsytem

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Inför ett elektroniskt valsytem Bo Wennström Johan Palmaer 
2 Medborgarinitierade beslutande folkomröstningar på såväl kommunal- som riksnivå Thomas Larsson 
3 Förändringar i Grundlag måste godkännas av medborgarna för att bli gällande. Magnus Gustavsson 
4 Elektroniska system för namninsamlingar Mikael Engvall 
5 Folket ska kunna tvinga regeringen eller en minister att avgå genom att göra en misstroendeförklaring.
6 Status quo

History

2016-05-26 20.23Lagd 1
2016-05-26 20.24Lagd 3
2016-05-26 20.32Lagd 1
2016-05-26 20.51Lagd 2

π