2 efter varandra liggande stämmor

Den här omröstningen avslutades 2017-08-27 20.26.
Om alla medlemmar kommer till stämman (eller lämnar fullmakt, om tillåtet) och alla är helt eniga om att göra ändringen räcker det med ett beslut. Om inte alla är eniga så kallas man till ytterligare en stämma. Därför finns det en hjälpregel som innebär att man beslutar om stadgeändring på två stämmor, vilka måste ligga efter varandra. Ett sätt att göra detta är att man först har en extra föreningsstämma där stadgeändringen beslutas och därefter fattar det andra beslutet på den ordinarie stämman. Man får inte kalla till den andra stämman förrän den första stämman har ägt rum så att man i kallelsen kan ange vilket beslut den första stämman har fattat. På den första stämman ska mer än hälften av de avgivna rösterna vara för stadgeändringsförslaget (här kan en annan kvot anges). På den andra stämman ska minst 2/3 rösta för ändringen.
Omröstning Stadgar: §Upplösning
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Mikael Engvall
2016-06-01 17.54
Röstberättigade311
Röster 9 (2.9%)
Direkta röster 9 (2.9%)
Plats 3 since 2016-06-01 17.54
First place 1 (0.3%)
Promoting 2 (0.6%)
Neutral 7 (2.3%)
Demoting 0 (0.0%)
Avslutning Stadgen från 7 juni

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Stadgen från 7 juni Jonas Liljegren Bo Wennström Johan Palmaer Magnus Gustavsson 
2 Inget alternativ för upplösning
3 2 efter varandra liggande stämmor Mikael Engvall 
4 Status quo

History

2016-06-01 17.54Lagd 3

π