Utses av Styrelsen

Varför inte låta styrelsen avgöra detta? Styrelsen känner till personer bättre än vad jag gör i alla fall. Jag låter gärna styrelsen sköta detta. Vill sedan någon protestera, låt då medlemmar lägga fram misstroende istället, om någon uppenbarligen missköter sig. Jag har fullt förtroende för styrelsens arbete.
Omröstning Personval till Kontaktpersoner
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Jan Isefalk
2016-06-10 00.45
Röstberättigade296
Röster 43 (14.5%)
Direkta röster 39 (13.2%)
Plats 2 since 2019-06-26 21.50
First place 8 (2.7%)
Promoting 16 (5.4%)
Neutral 21 (7.1%)
Demoting 6 (2.0%)
Avslutas inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Jan Isefalk Jonas Liljegren Thomas Larsson 
2 Utses av Styrelsen
3 Thomas Larsson Johan Palmaer 
4 Kikki Levemark
5 Mikael Nordfors
6 Joakim Sigvald Bo Wennström 
7 Anna Gustin Mikael Engvall 
8 Thomas Jansson
9 Gunilla Ljungberg Werkelin
10 Christopher Dahlberg Mikael Nordfors 
11 Status quo
12 Peter Hjorthammar
13 Magnus Gustavsson Magnus Gustavsson 
14 Anders Lönnfelt

History

2016-06-10 00.45Lagd 11
2016-06-10 00.45Lagd 9
2016-11-05 12.12Lagd 10
2016-12-01 08.35Lagd 11
2016-12-26 22.17Lagd 10
2017-01-05 14.04Lagd 8
2017-01-14 02.22Lagd 7
2017-01-25 02.04Lagd 8
2017-01-25 15.09Lagd 7
2017-02-09 09.09Lagd 9
2017-08-27 19.38Lagd 10
2017-08-27 19.38Lagd 5
2017-10-06 19.46Lagd 4
2018-08-09 14.53Lagd 3
2019-06-26 21.50Lagd 2

π