de folkvalda måste kunna avsättas av väljarna under pågående mandatperiod

de folkvalda måste kunna avsättas av väljarna under pågående mandatperiod
Omröstning Vilka sakfrågor ska DD gå till v...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Andreas Åsenholm
2016-06-30 09.31
Röstberättigade302
Röster 124 (41.1%)
Direkta röster 120 (39.7%)
Plats 8 since 2019-07-11 10.29
First place 1 (0.3%)
Promoting 40 (13.2%)
Neutral 76 (25.2%)
Demoting 8 (2.6%)
Avslutas Inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Utveckling och prövning av röstning via internet, riksdagsuppdrag till valmyndigheten Bo Wennström 
2 Folkomröstning vid grundlagsändring
3 100.000 medborgare ska kunna tvinga fram en bindande folkomröstning nils.sjoqvist 
4 Alla folkomröstningar ska vara bindande Mikael Engvall 
5 Hårdare reglering av lobbyism, mer transperens
6 Namninsamlingar via internet ska godkännas för medborgarförslag Thomas Larsson 
7 Tjänstemannaansvar Magnus Gustavsson 
8 de folkvalda måste kunna avsättas av väljarna under pågående mandatperiod
9 Alla utredningar inför lagförslag ska ha medborgarna som remissinstans, genom att genomföra en opinionsundersökning Thimmy Bågfelt 
10 Skapa en sjukvård styrd av medborgarnas behov, och inte medicinalindustrin
11 Regler kring politiker i jävsituation (inkl en period efter uppdrag)
12 Ekonomisk demokrati - staten ska kontrollera penningmängden utefter samhällets långsiktiga behov.
12 Politikerpensioner bör begränsas ytterligare
13 Mindre EU-överstatlighet
14 Maxtid på politiska uppdrag
15 Driv en kampanj mot Politisk Korrekthet Mikael Nordfors 
16 Avgiftsfri Kollektivtrafik i Sverige för alla medborgare
17 Inga Jonas Liljegren 
18 Status quo Johan Palmaer 
19 16 år som ny rösträttsålder

History

2016-06-30 09.31Lagd 10
2016-07-02 00.25Lagd 11
2016-09-18 18.03Lagd 12
2016-09-19 16.30Lagd 11
2016-09-29 22.23Lagd 10
2016-10-04 06.54Lagd 8
2016-10-14 10.49Lagd 11
2016-10-25 12.42Lagd 10
2016-10-25 12.43Lagd 11
2016-11-05 12.04Lagd 10
2016-11-19 11.05Lagd 11
2016-12-02 16.14Lagd 9
2016-12-12 17.24Lagd 10
2016-12-21 10.03Lagd 9
2016-12-22 09.56Lagd 10
2017-01-25 10.17Lagd 11
2017-02-09 09.15Lagd 9
2017-07-30 21.39Lagd 8
2017-09-12 23.14Lagd 10
2017-10-08 18.26Lagd 8
2017-10-13 16.55Lagd 9
2018-03-18 08.13Lagd 10
2018-03-18 22.40Lagd 9
2018-03-22 14.13Lagd 10
2018-05-15 20.31Lagd 9
2018-07-03 18.31Lagd 8
2018-07-06 00.34Lagd 9
2018-08-21 09.57Lagd 8
2019-01-20 18.49Lagd 7
2019-01-21 11.29Lagd 8
2019-03-26 09.39Lagd 7
2019-04-04 18.53Lagd 8
2019-05-24 19.46Lagd 7
2019-07-07 21.45Lagd 8
2019-07-10 21.43Lagd 7
2019-07-11 10.29Lagd 8

π