Thomas Larsson

En av nuvarande talespersoner.
Omröstning Val av Talespersoner
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Ek, Anders
2016-12-29 01.09
Röstberättigade258
Röster 47 (18.2%)
Direkta röster 44 (17.1%)
Plats 4 since 2019-05-11 16.03
First place 6 (2.3%)
Promoting 16 (6.2%)
Neutral 26 (10.1%)
Demoting 5 (1.9%)
Avslutas inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Maneka Johanna Sjöström
2 Hedy Mahmoudi Joakim Sigvald 
3 Per Norbäck Magnus Gustavsson Mikael Nordfors 
4 Peter Hjorthammar
5 Thomas Larsson Johan Palmaer 
6 Erika Olofsdotter Mikael Engvall 
7 Joakim Sigvald
8 Mikael Nordfors
9 Anders Lönnfält
10 Anders Lönnqvist Bo Wennström 
10 Talesperson
11 Status quo Jonas Liljegren 

History

2016-12-29 01.09Lagd 1
2016-12-29 03.50Lagd 2
2016-12-29 09.05Lagd 4
2016-12-29 09.05Lagd 5
2016-12-29 09.51Lagd 4
2016-12-29 10.19Lagd 3
2016-12-29 11.29Lagd 4
2016-12-29 13.00Lagd 3
2016-12-30 05.19Lagd 4
2016-12-30 05.21Lagd 3
2016-12-30 05.22Lagd 4
2016-12-30 16.54Lagd 3
2018-03-12 23.48Lagd 4
2018-03-22 01.30Lagd 3
2018-12-12 21.32Lagd 1
2019-05-11 16.03Lagd 4

π