Erika Olofsdotter

Erika har varit med i DD ett bra tag. Se Erikas vältalighet här: https://m.youtube.com/watch?v=5-PAL3pevI0
Omröstning Val av Talespersoner
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Jan Isefalk
2017-01-01 18.19
Röstberättigade258
Röster 39 (15.1%)
Direkta röster 36 (14.0%)
Plats 5 since 2019-05-11 16.03
First place 4 (1.6%)
Promoting 15 (5.8%)
Neutral 24 (9.3%)
Demoting 0 (0.0%)
Avslutas inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Maneka Johanna Sjöström
2 Hedy Mahmoudi Joakim Sigvald 
3 Per Norbäck Magnus Gustavsson Mikael Nordfors 
4 Peter Hjorthammar
5 Thomas Larsson Johan Palmaer 
6 Erika Olofsdotter Mikael Engvall 
7 Joakim Sigvald
8 Mikael Nordfors
9 Anders Lönnfält
10 Anders Lönnqvist Bo Wennström 
10 Talesperson
11 Status quo Jonas Liljegren 

History

2017-01-01 18.19Lagd 6
2017-01-02 09.20Lagd 7
2017-01-02 19.37Lagd 6
2017-01-05 14.02Lagd 5
2017-02-12 23.07Lagd 6
2017-03-01 15.31Lagd 5
2018-03-22 01.30Lagd 4
2018-06-19 23.21Lagd 5
2018-09-09 16.37Lagd 4
2018-09-11 05.34Lagd 5
2019-02-25 12.58Lagd 6
2019-03-21 09.21Lagd 4
2019-05-11 16.03Lagd 5

π