Marcel Hermansson

Den här omröstningen avslutades 2017-12-30 21.30.
Omröstning Val av Styrelseledamöter 1:2 2018
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Marcel Hermansson
2017-12-27 18.20
Röstberättigade223
Röster 10 (4.5%)
Direkta röster 9 (4.0%)
Plats 2 since 2017-12-30 18.43
First place 0 (0.0%)
Promoting 5 (2.2%)
Neutral 5 (2.2%)
Demoting 0 (0.0%)
Avslutning Status quo

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Status quo Johan Palmaer Thomas Larsson 
2 Marcel Hermansson
3 Thomas Larsson
3 Jan Isefalk Joakim Sigvald 
4 Kikki Levemark
5 Damien Terry
6 Daniel Toresson
6 Jonas Liljegren
7 Peter Hjorthammar
8 Johnny Berlic
9 Danny Fröberg

History

2017-12-27 18.20Lagd 3
2017-12-29 13.58Lagd 4
2017-12-30 18.09Lagd 5
2017-12-30 18.43Lagd 2

π