Johnny Berlic

Den här omröstningen avslutades 2017-12-30 21.30.
Omröstning Val av Styrelseledamöter 1:2 2018
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Peter Hjorthammar
2017-12-29 05.35
Röstberättigade265
Röster 6 (2.3%)
Direkta röster 5 (1.9%)
Plats 8 since 2017-12-30 18.43
First place 0 (0.0%)
Promoting 1 (0.4%)
Neutral 5 (1.9%)
Demoting 0 (0.0%)
Avslutning Status quo

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Status quo Thomas Larsson Johan Palmaer 
2 Marcel Hermansson
3 Thomas Larsson
3 Jan Isefalk Joakim Sigvald 
4 Kikki Levemark
5 Damien Terry
6 Daniel Toresson
6 Jonas Liljegren
7 Peter Hjorthammar
8 Johnny Berlic
9 Danny Fröberg

History

2017-12-29 05.35Lagd 4
2017-12-29 08.51Lagd 5
2017-12-29 13.58Lagd 6
2017-12-30 18.09Lagd 8
2017-12-30 18.09Lagd 7
2017-12-30 18.43Lagd 8

π