Jan Isefalk

Den här omröstningen avslutades 2017-12-30 21.30.
Omröstning Val av Styrelseledamöter 1:2 2018
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Peter Hjorthammar
2017-12-29 05.36
Röstberättigade223
Röster 6 (2.7%)
Direkta röster 5 (2.2%)
Plats 3 since 2017-12-30 18.43
First place 2 (0.9%)
Promoting 4 (1.8%)
Neutral 2 (0.9%)
Demoting 0 (0.0%)
Avslutning Status quo

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Status quo Johan Palmaer Thomas Larsson 
2 Marcel Hermansson
3 Thomas Larsson
3 Jan Isefalk Joakim Sigvald 
4 Kikki Levemark
5 Damien Terry
6 Daniel Toresson
6 Jonas Liljegren
7 Peter Hjorthammar
8 Johnny Berlic
9 Danny Fröberg

History

2017-12-29 05.36Lagd 4
2017-12-29 08.51Lagd 3
2017-12-29 13.55Lagd 2
2017-12-30 18.09Lagd 5
2017-12-30 18.09Lagd 2
2017-12-30 18.43Lagd 3

π