Driv en kampanj mot Politisk Korrekthet

Vi lever i ett samhälle, där vi hela tiden får instruktioner av "Big Brother" dvs media, politiker och storfinansen hur vi ska klä oss, vad vi ska tycka och hur vi ska bete oss. En sund demokrati är beroende av att människor vågar tänka självständigt och bilda sina egna åsikter och uppfattningar. I sin bok "The Wisdom of Crowds" hävdar författaren James Surowiecky att det största hotet mot att kollektivt fattade beslut blir bra är s.k. "rational bubbles", där människor istället för att tänka själva imiterar sina medmänniskor och bara anammar populära åsikter utan reflektion. Vi ska starkt poängtera i vår valkampanj att vi är det enda parti, där du aldrig behöver kompromissa med din sanning och anpassa dig efter vad som är populärt för att få din stämma hörd. Den politiska korrektheten, där människor utifrån rädsla bara uttrycker vad de tror är populärt, dödar både vår demokrati vår självkänsla och våra själar.
Omröstning Vilka sakfrågor ska DD gå till v...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Mikael Nordfors
2018-03-18 16.17
Röstberättigade309
Röster 98 (31.7%)
Direkta röster 93 (30.1%)
Plats 14 since 2020-10-05 14.37
First place 8 (2.6%)
Promoting 28 (9.1%)
Neutral 48 (15.5%)
Demoting 22 (7.1%)
Avslutas Inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Utveckling och prövning av röstning via internet, riksdagsuppdrag till valmyndigheten Bo Wennström 
2 Folkomröstning vid grundlagsändring
3 Alla folkomröstningar ska vara bindande Mikael Engvall 
3 100.000 medborgare ska kunna tvinga fram en bindande folkomröstning nils.sjoqvist 
4 Hårdare reglering av lobbyism, mer transperens
5 Namninsamlingar via internet ska godkännas för medborgarförslag Thomas Larsson 
6 Tjänstemannaansvar Magnus Gustavsson 
7 de folkvalda måste kunna avsättas av väljarna under pågående mandatperiod
8 Alla utredningar inför lagförslag ska ha medborgarna som remissinstans, genom att genomföra en opinionsundersökning Thimmy Bågfelt 
9 Skapa en sjukvård styrd av medborgarnas behov, och inte medicinalindustrin
10 Regler kring politiker i jävsituation (inkl en period efter uppdrag)
11 Ekonomisk demokrati - staten ska kontrollera penningmängden utefter samhällets långsiktiga behov.
11 Politikerpensioner bör begränsas ytterligare
12 Mindre EU-överstatlighet
13 Maxtid på politiska uppdrag
14 Driv en kampanj mot Politisk Korrekthet Mikael Nordfors 
15 Avgiftsfri Kollektivtrafik i Sverige för alla medborgare
15 Folkomröstning om monarkin
16 Inga Jonas Liljegren 
17 Status quo Johan Palmaer 
18 16 år som ny rösträttsålder

History

2018-03-18 16.17Lagd 15
2018-03-18 16.21Lagd 14
2018-03-18 22.40Lagd 13
2018-03-22 14.13Lagd 16
2018-03-27 15.25Lagd 14
2018-03-30 08.27Lagd 15
2018-05-15 20.31Lagd 13
2018-07-03 18.31Lagd 14
2018-08-21 09.57Lagd 13
2018-08-21 17.40Lagd 14
2018-08-22 14.26Lagd 13
2018-08-23 12.41Lagd 14
2018-08-28 14.38Lagd 13
2018-09-01 12.47Lagd 14
2018-09-01 22.25Lagd 13
2018-09-02 22.10Lagd 14
2018-09-03 16.29Lagd 15
2018-09-03 16.31Lagd 14
2018-09-05 11.43Lagd 15
2018-09-08 18.06Lagd 13
2018-09-18 03.56Lagd 15
2018-09-18 18.56Lagd 16
2018-10-07 17.29Lagd 14
2018-10-09 14.09Lagd 15
2018-10-13 13.40Lagd 16
2018-11-23 09.34Lagd 15
2018-11-25 10.31Lagd 13
2018-12-12 20.53Lagd 15
2018-12-20 23.52Lagd 16
2019-01-19 07.57Lagd 13
2019-01-19 11.27Lagd 14
2019-01-19 13.38Lagd 15
2019-01-19 13.44Lagd 14
2019-01-20 08.02Lagd 16
2019-01-20 14.23Lagd 15
2019-01-20 18.49Lagd 14
2019-01-21 11.29Lagd 16
2019-03-26 09.39Lagd 14
2019-04-04 18.53Lagd 16
2019-05-24 19.46Lagd 15
2019-06-02 00.10Lagd 14
2019-07-07 21.45Lagd 15
2019-07-08 22.27Lagd 16
2019-07-10 21.43Lagd 15
2019-07-11 10.29Lagd 16
2019-08-06 20.50Lagd 15
2019-08-13 12.34Lagd 16
2019-12-03 20.39Lagd 15
2020-08-30 00.27Lagd 16
2020-10-05 14.37Lagd 14

π