Skapa en sjukvård styrd av medborgarnas behov, och inte medicinalindustrin

Vi har i dag en extremt hierarkiskt organiserad sjukvård, där ett fåtal personer i toppen på systemet bestämmer riktlinjer för hur alla läkare och övrig sjukvårdspersonal ska tänka och agera. Läkare som avviker från de officiella normerna blir ofta förföljda och av med sin legitimation, med följd att de andra läkarna utifrån rädsla inte vågar tänka själv och ha egna åsikter. Resultatet blir en sjukvård där kritiskt tänkande och kreativitet motarbetas och läkemedelsindustrin får ett mycket större inflytande än medborgarna, eftersom de ledande läkarna inom t.ex Socialstyrelsen och Läkemedelsverket nästan alltid står i ett beroendeförhållande till läkemedelsindustrin för att t.ex få bidrag till sina forskningsprojekt. Resultatet blir att i stort sett ingen läkare i Sverige vågar förorda naturliga behandlingsmetoder som inte är baserade på patenterbara kemiska substanser eller kirurgiska ingrepp, trots att enligt opinionsundersökningar en majoritet av Svenska folket vill ha tillgång till sådana behandlingar. Jag skulle tro att korruption och jävsförhållanden inom sjukvården dödar mer människor än någonting annat i Sverige varje år, på så sätt att värdefulla, relativt sett biverkningsfria och effektiva behandlingsalternativ undanhålls till förmån för ofta livsfarliga behandlingar utan bevisad effekt, som passar in i det kemiska, läkemedelsindustridominerade paradigmet. Hit hör t.ex. många tvivelaktiga officiellt accepterade cancerbehandlingar och överdriven behandling med smärtstillande och psykofarmaka.
Omröstning Vilka sakfrågor ska DD gå till v...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Mikael Nordfors
2018-03-18 16.35
Röstberättigade258
Röster 70 (27.1%)
Direkta röster 68 (26.4%)
Plats 11 since 2019-04-04 18.53
First place 4 (1.6%)
Promoting 23 (8.9%)
Neutral 40 (15.5%)
Demoting 7 (2.7%)
Avslutas inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Utveckling och prövning av röstning via internet, riksdagsuppdrag till valmyndigheten Bo Wennström 
2 Folkomröstning vid grundlagsändring
3 100.000 medborgare ska kunna tvinga fram en bindande folkomröstning nils.sjoqvist 
3 Alla folkomröstningar ska vara bindande Mikael Engvall 
4 Hårdare reglering av lobbyism, mer transperens
5 Namninsamlingar via internet ska godkännas för medborgarförslag Thomas Larsson 
6 Tjänstemannaansvar Magnus Gustavsson 
7 de folkvalda måste kunna avsättas av väljarna under pågående mandatperiod
8 Regler kring politiker i jävsituation (inkl en period efter uppdrag)
8 Alla utredningar inför lagförslag ska ha medborgarna som remissinstans, genom att genomföra en opinionsundersökning
9 Skapa en sjukvård styrd av medborgarnas behov, och inte medicinalindustrin
10 Mindre EU-överstatlighet
11 Politikerpensioner bör begränsas ytterligare
12 Ekonomisk demokrati - staten ska kontrollera penningmängden utefter samhällets långsiktiga behov.
13 Maxtid på politiska uppdrag
14 Driv en kampanj mot Politisk Korrekthet Mikael Nordfors 
15 Inga Jonas Liljegren 
16 Status quo Johan Palmaer 
17 16 år som ny rösträttsålder

History

2018-03-18 16.36Lagd 15
2018-03-18 22.40Lagd 14
2018-03-27 15.25Lagd 15
2018-03-27 16.50Lagd 14
2018-05-15 20.31Lagd 13
2018-06-15 11.41Lagd 14
2018-07-03 18.31Lagd 12
2018-07-06 00.34Lagd 15
2018-08-21 09.57Lagd 14
2018-08-21 17.40Lagd 15
2018-08-22 14.26Lagd 14
2018-08-23 12.41Lagd 15
2018-08-28 14.38Lagd 14
2018-09-01 12.47Lagd 15
2018-09-01 22.25Lagd 14
2018-09-02 22.10Lagd 12
2018-09-03 16.29Lagd 13
2018-09-03 16.31Lagd 12
2018-09-05 11.43Lagd 13
2018-09-08 18.06Lagd 14
2018-09-18 03.56Lagd 13
2018-09-18 18.56Lagd 14
2018-10-07 17.29Lagd 12
2018-10-09 14.09Lagd 13
2018-10-13 13.40Lagd 14
2018-11-23 09.34Lagd 13
2018-11-25 10.31Lagd 12
2018-12-12 20.53Lagd 13
2018-12-20 23.52Lagd 12
2019-01-19 07.57Lagd 11
2019-01-19 13.44Lagd 10
2019-01-20 08.02Lagd 11
2019-01-20 14.23Lagd 10
2019-01-20 18.49Lagd 9
2019-01-21 11.29Lagd 11
2019-03-26 09.39Lagd 9
2019-04-04 18.53Lagd 11

π