Mikael Nordfors

Jag grundade det första partiet i världen med flytande demokrati på agendan, Direktpartiet år 1993 och utvecklade det första röstningssystemet med delegerade omröstningar, NetConference Plus år 1999, samt var med och bildade det första partiet med flytande demokrati på Agendan med ett mandat i en politisk församling, Demoex 2001. Jag har mycket erfarenhet av programvaruutveckling, demokratifrågor, medicin(är läkare) och har haft föreläsningar om flytande demokrati över hela världen. Jag var också med och startade Miljöpartiet 1981 och var till en början med i deras förtroenderåd, tills jag upptäckte att jag inte kunde ljuga offentligt, dvs representera ett partiprogram offentligt som jag inte till 100% kan ställa mig bakom. Jag har erfarenhet av att debattera, hålla tal, uppträda i TV och är också musiker, författare och kompositör. Jag menar att den absolut viktigaste frågan för jordens överlevnad är att vi tar makten från den lilla , hyper-rika maktelit som för närvarande styr jorden och sätter den politiska och ekonomiska agendan, så att vi kan få en värld fri från dolt och öppetslaveri, ekonomisk misär, miljöförstöring, korruption och krig. För att göra detta måste vi införa ett politiskt system där alla kan delta, som är till för människorna och inte för makthavarna.
Omröstning Personval till Kontaktpersoner
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Mikael Nordfors
2018-03-20 14.41
Röstberättigade284
Röster 24 (8.5%)
Direkta röster 23 (8.1%)
Plats 6 since 2019-07-10 21.36
First place 1 (0.4%)
Promoting 3 (1.1%)
Neutral 19 (6.7%)
Demoting 2 (0.7%)
Avslutas inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Jan Isefalk Thomas Larsson 
2 Utses av Styrelsen
3 Thomas Larsson Johan Palmaer 
4 Kikki Levemark
5 Christopher Dahlberg Jonas Liljegren Mikael Nordfors 
6 Mikael Nordfors
7 Joakim Sigvald Bo Wennström 
8 Anna Gustin Mikael Engvall 
9 Anders Lönnfelt
10 Thomas Jansson
11 Gunilla Ljungberg Werkelin
12 Peter Hjorthammar
12 Status quo
13 Magnus Gustavsson Magnus Gustavsson 

History

2018-03-20 14.41Lagd 7
2018-03-20 14.43Lagd 6
2018-03-20 14.43Lagd 7
2018-06-19 23.16Lagd 6
2018-06-26 11.02Lagd 7
2018-08-08 21.54Lagd 6
2018-08-22 14.30Lagd 5
2018-08-27 04.32Lagd 6
2018-08-31 22.00Lagd 7
2018-09-01 12.59Lagd 6
2018-09-01 22.20Lagd 7
2019-06-26 21.50Lagd 3
2019-07-10 21.36Lagd 6

π