Mikael Nordfors

Jag grundade det första partiet i världen med flytande demokrati på agendan, Direktpartiet år 1993 och utvecklade det första röstningssystemet med delegerade omröstningar, NetConference Plus år 1999, samt var med och bildade det första partiet med flytande demokrati på Agendan med ett mandat i en politisk församling, Demoex 2001. Jag har mycket erfarenhet av programvaruutveckling, demokratifrågor, medicin(är läkare) och har haft föreläsningar om flytande demokrati över hela världen. Jag var också med och startade Miljöpartiet 1981 och var till en början med i deras förtroenderåd, tills jag upptäckte att jag inte kunde ljuga offentligt, dvs representera ett partiprogram offentligt som jag inte till 100% kan ställa mig bakom. Jag har erfarenhet av att debattera, hålla tal, uppträda i TV och är också musiker, författare och kompositör. Jag menar att den absolut viktigaste frågan för jordens överlevnad är att vi tar makten från den lilla , hyper-rika maktelit som för närvarande styr jorden och sätter den politiska och ekonomiska agendan, så att vi kan få en värld fri från dolt och öppetslaveri, ekonomisk misär, miljöförstöring, korruption och krig. För att göra detta måste vi införa ett politiskt system där alla kan delta, som är till för människorna och inte för makthavarna.
Omröstning Personval till Kontaktpersoner
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Mikael Nordfors
2018-03-20 14.41
Röstberättigade296
Röster 26 (8.8%)
Direkta röster 25 (8.4%)
Plats 5 since 2019-11-04 19.43
First place 1 (0.3%)
Promoting 4 (1.4%)
Neutral 20 (6.8%)
Demoting 2 (0.7%)
Avslutas inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Jan Isefalk Jonas Liljegren Thomas Larsson 
2 Utses av Styrelsen
3 Thomas Larsson Johan Palmaer 
4 Kikki Levemark
5 Mikael Nordfors
6 Joakim Sigvald Bo Wennström 
7 Anna Gustin Mikael Engvall 
8 Thomas Jansson
9 Gunilla Ljungberg Werkelin
10 Christopher Dahlberg Mikael Nordfors 
11 Status quo
12 Peter Hjorthammar
13 Magnus Gustavsson Magnus Gustavsson 
14 Anders Lönnfelt

History

2018-03-20 14.41Lagd 7
2018-03-20 14.43Lagd 6
2018-03-20 14.43Lagd 7
2018-06-19 23.16Lagd 6
2018-06-26 11.02Lagd 7
2018-08-08 21.54Lagd 6
2018-08-22 14.30Lagd 5
2018-08-27 04.32Lagd 6
2018-08-31 22.00Lagd 7
2018-09-01 12.59Lagd 6
2018-09-01 22.20Lagd 7
2019-06-26 21.50Lagd 3
2019-07-10 21.36Lagd 6
2019-11-04 19.43Lagd 5

π