Johnny Berlic

Den här omröstningen avslutades 2018-07-02 19.00.
Omröstning Val av Styrelseledamöter 2:2 2018
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Jan Isefalk
2018-06-19 22.20
Röstberättigade312
Röster 26 (8.3%)
Direkta röster 24 (7.7%)
Plats 10 since 2018-07-01 14.07
First place 0 (0.0%)
Promoting 4 (1.3%)
Neutral 22 (7.1%)
Demoting 0 (0.0%)
Avslutning Jan Isefalk

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Jan Isefalk Magnus Gustavsson 
2 Thomas Larsson Jonas Liljegren Johan Palmaer 
3 Kikki Levemark
4 Jonas Liljegren
5 Peter Hjorthammar
6 Axel Tingman Thomas Larsson 
7 Jenny Rydhammer nils.sjoqvist 
8 Maneka Sjöström
9 Emma Garnäs
9 Daniel Toresson
10 Johnny Berlic
10 Joakim Gustafsson
11 Thomas Stjernquist
11 Magnus Gustavsson
12 Andreas Östberg
13 Jonas Helander
14 Adam Elinder
14 Anders Ek
15 Status Quo

History

2018-06-19 22.20Lagd 3
2018-06-19 23.04Lagd 4
2018-06-19 23.58Lagd 3
2018-06-19 23.59Lagd 4
2018-06-20 13.14Lagd 10
2018-06-20 18.06Lagd 11
2018-06-22 11.18Lagd 8
2018-06-22 11.19Lagd 10
2018-06-22 11.20Lagd 8
2018-06-22 11.20Lagd 9
2018-06-22 11.20Lagd 8
2018-06-22 11.21Lagd 9
2018-06-23 19.11Lagd 11
2018-06-24 09.45Lagd 12
2018-06-25 20.53Lagd 11
2018-06-26 17.33Lagd 13
2018-07-01 08.36Lagd 11
2018-07-01 08.37Lagd 13
2018-07-01 08.37Lagd 11
2018-07-01 08.58Lagd 9
2018-07-01 09.46Lagd 12
2018-07-01 09.55Lagd 13
2018-07-01 10.11Lagd 12
2018-07-01 10.12Lagd 13
2018-07-01 12.47Lagd 12
2018-07-01 14.07Lagd 10

π