Röstning om kvalificerad majoritet

När förslag om kvalificerad majoritet läggs i en politisk fråga, skall det röstas om detta och vilken procent som skall uppnås. Den enkla majoriteten i alla sammanhang skapar surdegen med att 50,1% styr över 49,9% och det är inte humant att göra så längre. Om inget av alternativen uppnår den framröstade nivån, t ex 59%, faller frågan tillbaka och en ny process o utredning måste genomföras. Ibland kan ett förslag inte komma tillbaka.
Omröstning Hur ska vi fördela mandaten i be...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Bo Wennström
2018-08-20 00.43
Röstberättigade302
Röster 44 (14.6%)
Direkta röster 41 (13.6%)
Plats 4 since 2018-08-20 00.43
First place 2 (0.7%)
Promoting 5 (1.7%)
Neutral 29 (9.6%)
Demoting 10 (3.3%)
Avslutas inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Proportionellt Mikael Engvall Thimmy Bågfelt Magnus Gustavsson 
2 Hybrid (prop./maj.) Mikael Nordfors Jonas Liljegren Johan Palmaer nils.sjoqvist Thomas Larsson 
3 Majoritetsprincipen
4 Röstning om kvalificerad majoritet Bo Wennström 
5 Status quo

History

2018-08-20 00.43Lagd 4

π