Röstning om kvalificerad majoritet

När förslag om kvalificerad majoritet läggs i en politisk fråga, skall det röstas om detta och vilken procent som skall uppnås. Den enkla majoriteten i alla sammanhang skapar surdegen med att 50,1% styr över 49,9% och det är inte humant att göra så längre. Om inget av alternativen uppnår den framröstade nivån, t ex 59%, faller frågan tillbaka och en ny process o utredning måste genomföras. Ibland kan ett förslag inte komma tillbaka.
Omröstning HUR SKA VI FÖRDELA MANDATEN I BE...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av Bo Wennström
2018-08-20 00.43
Röstberättigade284
Röster 32 (11.3%)
Direkta röster 32 (11.3%)
Plats 4 since 2018-08-20 00.43
First place 2 (0.7%)
Promoting 4 (1.4%)
Neutral 19 (6.7%)
Demoting 9 (3.2%)
Avslutas inf

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Proportionellt Magnus Gustavsson Mikael Engvall 
2 Hybrid (prop./maj.) Johan Palmaer Mikael Nordfors 
3 Majoritetsprincipen Thomas Larsson 
4 Röstning om kvalificerad majoritet Bo Wennström 
5 Status quo Jonas Liljegren 

History

2018-08-20 00.43Lagd 4

π