Traditionell verksamhetsmodell

Sammanfattning

Detta förslag går i korthet ut på att ansvar och befogenheter delegeras nedåt i organisationen och att problem löses nedifrån och upp. Organisationsstrukturen är traditionell; utformad för effektivitet och kontinuerligt engagemang över tid. Organisationsstrukturen uppmuntrar vidare till specialisering i organisationens olika delar.

Huvudsakligt innehåll i förslaget

Förslaget avser en utvärderingsperiod på 1,5 år.

Förslaget är en utgångspunkt och ett levande dokument som bör uppdateras allt eftersom strukturen implementeras och styrelsen lär sig vad som funkar och inte.

Beskrivning av partiorganisationen som består av sju delar: (1) medlemsmötet, (2) medlemmarna, (3) styrelsen med tillhörande (4) stödfunktion, (5) ledningen, (6) centrala arbetsgrupper och (7) Riks.

Lokalföreningar tillhör s.k. regionsgrupper, som i sin tur tillhör Riks.

Det ska krävas tre personer för att starta en lokalförening. Tills ett närområde har tre engagerade medlemmar som vill starta och driva en lokalförening kan personer engagera sig i DD-regioner, vilket spänner över ett större område än en lokalförening.

De centrala funktionerna organiseras enligt en funktionell organisationsstruktur medan Riks har en geografisk divisionsstruktur.

Arbetsgrupper och lokalföreningar ska vara autonoma - alltså självbestämmande i förhållande till det mandat de givits

Stadgarna kommer att behöva ändras

Medlemsmötet är ständigt pågående. Men istället för att medlemmarna ska besluta om alla frågor ska de besluta om frågor som traditionellt behandlas i medlemsmöten: exempelvis styrelseledamöter, styrelseordförande, partiets riktning, stadgar, ekonomi o.s.v.

Medlemmarna har vetorätt i alla styrelsebeslut

Styrelseordförande väljs av medlemmarna i det ständigt pågående medlemsmötet.

Implementationen av strukturen innefattar: intern kartläggning, rekrytering och etablera arbetsprocesser.

Omröstning Förslag ny organisation
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2019-07-07 19.08
Röstberättigade284
Röster 76 (26.8%)
Direkta röster 73 (25.7%)
Plats 2 since 2019-08-19 04.58
First place 25 (8.8%)
Promoting 31 (10.9%)
Neutral 25 (8.8%)
Demoting 20 (7.0%)
Avslutas Ca 2019-09-18 03.41

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Börja använda flytande demokrati. Magnus Gustavsson Mikael Nordfors 
1 Traditionell verksamhetsmodell Jonas Liljegren Johan Palmaer Thomas Larsson nils.sjoqvist 
2 Förminska för att effektivisera
3 DD light – blandning av medlemsstyrt och toppstyrt
4 Blandmodellen (Thomas Larssons förslag)
5 Status quo Bo Wennström 
6 Förslag till blandmodell

History

2019-07-07 19.08Lagd 1
2019-07-07 19.22Lagd 2
2019-07-07 22.55Lagd 1
2019-07-07 22.59Lagd 2
2019-07-08 11.47Lagd 1
2019-07-08 15.11Lagd 2
2019-07-08 15.12Lagd 1
2019-08-11 11.00Lagd 2
2019-08-11 11.01Lagd 1
2019-08-11 11.29Lagd 2
2019-08-16 20.43Lagd 1
2019-08-19 04.58Lagd 2

π