DD light – blandning av medlemsstyrt och toppstyrt

Bakgrund: Direktdemokraterna har länge arbetat utifrån premissen att medlemmarna skall driva partiets verksamhet och styrelsen är medlemmarnas förlängda arm. Premissen är god men utgår ifrån att alla har samma inriktning och tar ansvar för partiets verksamhet och så är inte fallet just nu. Det är många tysta medlemmar samtidigt som styrelsen har svag ställning i partiets styrning, vilket gör processerna väldigt långsamma. Partiets verksamhet fastnar i detaljfrågor och medlemmarna får inte de möjligheter som behövs för att stärka partiets verksamhet.

Syfte: Tanken med detta utkast till organisationsförslag är att bidra till snabbare beslutsvägar med intakt medlemsinflytande genom en blandning av ökat mandat för styrelsen med intakt medlemsinflytande.

Mål: Målet för detta organisationsförslag är att bidra till snabbare beslutsvägar och tydligare styrning genom att stärka styrelsens roll samtidigt som medlemmarnas möjligheter till inflytande bevaras.

Omröstning Förslag ny organisation
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2019-07-07 19.11
Röstberättigade284
Röster 76 (26.8%)
Direkta röster 73 (25.7%)
Plats 4 since 2019-08-19 04.58
First place 3 (1.1%)
Promoting 16 (5.6%)
Neutral 44 (15.5%)
Demoting 16 (5.6%)
Avslutas Ca 2019-09-18 03.41

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Börja använda flytande demokrati. Magnus Gustavsson Mikael Nordfors 
1 Traditionell verksamhetsmodell Jonas Liljegren Johan Palmaer Thomas Larsson nils.sjoqvist 
2 Förminska för att effektivisera
3 DD light – blandning av medlemsstyrt och toppstyrt
4 Blandmodellen (Thomas Larssons förslag)
5 Status quo Bo Wennström 
6 Förslag till blandmodell

History

2019-07-07 19.11Lagd 1
2019-07-07 19.22Lagd 4
2019-07-07 19.44Lagd 3
2019-07-07 20.37Lagd 4
2019-07-07 20.41Lagd 3
2019-07-07 21.57Lagd 4
2019-07-07 22.55Lagd 2
2019-07-07 22.59Lagd 3
2019-07-07 23.08Lagd 4
2019-07-07 23.24Lagd 3
2019-07-08 09.16Lagd 4
2019-07-08 10.57Lagd 3
2019-07-08 12.38Lagd 2
2019-07-08 15.11Lagd 3
2019-07-08 15.12Lagd 4
2019-07-08 16.08Lagd 6
2019-07-08 16.12Lagd 4
2019-07-08 23.00Lagd 5
2019-07-09 05.49Lagd 4
2019-07-09 09.23Lagd 5
2019-07-09 10.53Lagd 4
2019-07-09 22.43Lagd 3
2019-07-09 23.21Lagd 4
2019-07-09 23.22Lagd 3
2019-07-10 00.46Lagd 4
2019-07-11 02.01Lagd 3
2019-07-11 08.46Lagd 4
2019-07-14 04.36Lagd 3
2019-07-14 04.42Lagd 4
2019-07-14 15.38Lagd 3
2019-08-01 21.31Lagd 4
2019-08-01 21.36Lagd 2
2019-08-01 21.39Lagd 4
2019-08-01 21.40Lagd 3
2019-08-01 21.41Lagd 4
2019-08-04 09.18Lagd 2
2019-08-04 09.18Lagd 4
2019-08-10 10.22Lagd 3
2019-08-11 11.00Lagd 4
2019-08-11 11.01Lagd 3
2019-08-11 11.29Lagd 4
2019-08-16 20.43Lagd 3
2019-08-19 04.58Lagd 4

π