DD light – blandning av medlemsstyrt och toppstyrt

This prop was aborted on 2019-10-25 19.01.
Bakgrund: Direktdemokraterna har länge arbetat utifrån premissen att medlemmarna skall driva partiets verksamhet och styrelsen är medlemmarnas förlängda arm. Premissen är god men utgår ifrån att alla har samma inriktning och tar ansvar för partiets verksamhet och så är inte fallet just nu. Det är många tysta medlemmar samtidigt som styrelsen har svag ställning i partiets styrning, vilket gör processerna väldigt långsamma. Partiets verksamhet fastnar i detaljfrågor och medlemmarna får inte de möjligheter som behövs för att stärka partiets verksamhet.

Syfte: Tanken med detta utkast till organisationsförslag är att bidra till snabbare beslutsvägar med intakt medlemsinflytande genom en blandning av ökat mandat för styrelsen med intakt medlemsinflytande.

Mål: Målet för detta organisationsförslag är att bidra till snabbare beslutsvägar och tydligare styrning genom att stärka styrelsens roll samtidigt som medlemmarnas möjligheter till inflytande bevaras.

Omröstning Förslag ny organisation
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2019-07-07 19.11
Röstberättigade311
Röster 92 (29.6%)
Direkta röster 88 (28.3%)
Plats 4 since 2019-08-19 04.58
First place 4 (1.3%)
Promoting 18 (5.8%)
Neutral 54 (17.4%)
Demoting 20 (6.4%)
Avslutning Börja använda flytande demokrati.

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 Börja använda flytande demokrati. Magnus Gustavsson Mikael Nordfors Thimmy Bågfelt 
2 Traditionell verksamhetsmodell Jonas Liljegren Thomas Larsson Johan Palmaer nils.sjoqvist 
3 Förminska för att effektivisera
4 DD light – blandning av medlemsstyrt och toppstyrt
5 Blandmodellen (Thomas Larssons förslag)
6 Status quo Bo Wennström DD Styrelsen 
7 Förslag till blandmodell

History

2019-07-07 19.11Lagd 1
2019-07-07 19.22Lagd 4
2019-07-07 19.44Lagd 3
2019-07-07 20.37Lagd 4
2019-07-07 20.41Lagd 3
2019-07-07 21.57Lagd 4
2019-07-07 22.55Lagd 2
2019-07-07 22.59Lagd 3
2019-07-07 23.08Lagd 4
2019-07-07 23.24Lagd 3
2019-07-08 09.16Lagd 4
2019-07-08 10.57Lagd 3
2019-07-08 12.38Lagd 2
2019-07-08 15.11Lagd 3
2019-07-08 15.12Lagd 4
2019-07-08 16.08Lagd 6
2019-07-08 16.12Lagd 4
2019-07-08 23.00Lagd 5
2019-07-09 05.49Lagd 4
2019-07-09 09.23Lagd 5
2019-07-09 10.53Lagd 4
2019-07-09 22.43Lagd 3
2019-07-09 23.21Lagd 4
2019-07-09 23.22Lagd 3
2019-07-10 00.46Lagd 4
2019-07-11 02.01Lagd 3
2019-07-11 08.46Lagd 4
2019-07-14 04.36Lagd 3
2019-07-14 04.42Lagd 4
2019-07-14 15.38Lagd 3
2019-08-01 21.31Lagd 4
2019-08-01 21.36Lagd 2
2019-08-01 21.39Lagd 4
2019-08-01 21.40Lagd 3
2019-08-01 21.41Lagd 4
2019-08-04 09.18Lagd 2
2019-08-04 09.18Lagd 4
2019-08-10 10.22Lagd 3
2019-08-11 11.00Lagd 4
2019-08-11 11.01Lagd 3
2019-08-11 11.29Lagd 4
2019-08-16 20.43Lagd 3
2019-08-19 04.58Lagd 4

π