FDO 1.1 Ändring

Den här omröstningen avslutades 2019-12-12 17.09.
Nuvarande lydelse:

1.1 Direktdemokraternas syfte är att demokratisera samhället genom direkt och flytande demokrati, så att medborgarnas kollektiva intelligens tas tillvara och den verkställande makten underställs folket.


(FDO)1.1 till

Direktdemokraternas syfte är att demokratisera samhället genom flytande demokrati, så att medborgarnas kollektiva intelligens tas tillvara och den verkställande makten underställs folket.
Flytande demokrati innebär direkt demokrati i sakfrågor med delegeringsmöjlighet till delegater som alla individer och organisationer kan bli. Delegatröster måste frysas en viss tid innan valet och väljare kan alltid ta tillbaka sin röst.

Omröstning OO2020: §1 Syfte
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2019-11-28 17.17
Röstberättigade311
Röster 31 (10.0%)
Direkta röster 25 (8.0%)
Plats 2 since 2019-12-12 01.35
First place 9 (2.9%)
Promoting 14 (4.5%)
Neutral 13 (4.2%)
Demoting 4 (1.3%)
Avslutning STATUS QUO

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 STATUS QUO Thomas Larsson Johan Palmaer nils.sjoqvist Magnus Gustavsson Thimmy Bågfelt 
2 FDO 1.1 Ändring
2 (FD) 1.2 Ändring

History

2019-11-28 17.17Lagd 1
2019-11-28 17.34Lagd 2
2019-11-28 17.34Lagd 1
2019-12-01 08.08Lagd 3
2019-12-01 17.45Lagd 2
2019-12-02 15.55Lagd 3
2019-12-12 01.35Lagd 2

π