(FD) 1.2 Ändring

Den här omröstningen avslutades 2019-12-12 17.09.
Nuvarande lydelse:

1.2 Direktdemokraterna ska verka som ett politiskt parti och ställa upp i allmänna val till politiska församlingar. Genom sina mandat ska partiet erbjuda en plattform där alla röstberättigade kan driva politiska frågor och delta i beslutsfattandet.


(FDO)1.2 till

Direktdemokraterna ska verka som ett politiskt parti och ställa upp i allmänna val till politiska församlingar. Genom sina mandat ska partiet erbjuda en plattform där alla röstberättigade kan driva politiska frågor och delta i beslutsfattandet.
Representanter som väljs har skyldighet att rösta i de beslutande församlingarna proportionellt efter hur folket har röstat via forumet.

Omröstning OO2020: §1 Syfte
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2019-11-28 17.18
Röstberättigade311
Röster 31 (10.0%)
Direkta röster 25 (8.0%)
Plats 2 since 2019-12-12 11.27
First place 5 (1.6%)
Promoting 12 (3.9%)
Neutral 18 (5.8%)
Demoting 1 (0.3%)
Avslutning STATUS QUO

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 STATUS QUO Thomas Larsson Johan Palmaer nils.sjoqvist Magnus Gustavsson Thimmy Bågfelt 
2 FDO 1.1 Ändring
2 (FD) 1.2 Ändring

History

2019-11-28 17.18Lagd 1
2019-11-28 17.34Lagd 2
2019-11-28 17.35Lagd 1
2019-11-28 22.37Lagd 2
2019-11-29 16.00Lagd 3
2019-11-30 14.27Lagd 2
2019-12-12 01.51Lagd 3
2019-12-12 11.27Lagd 2

π