(FE)2.2 Ändring

Den här omröstningen avslutades 2019-12-12 22.29.
Nuvarande lydelse:

2.2 Existerande grupper

Alla arbetsgrupper, projektgrupper, enskilda grupper inklusive arbetsgruppers undergrupper ska synliggöras på hemsidan med kontaktperson, beskrivning om gruppen och dess syfte.

En nyskapad grupp ska meddela regelskötaren när den har skapats.

Varje enskild grupp ansvarar för att informationen om gruppen på hemsidan är korrekt.


2.2 till

Alla arbetsgrupper, projektgrupper, enskilda grupper inklusive arbetsgruppers undergrupper ska synliggöras på hemsidan med kontaktperson, beskrivning om gruppen och dess syfte. (Tillfälligt begränsad men som längst till årsskiftet 2022)

En nyskapad grupp ska meddela regelskötaren när den har skapats. (Tillfälligt avskaffat förtroendeuppdrag men som längst till årsskiftet 2022)

Varje enskild grupp ansvarar för att informationen om gruppen på hemsidan är korrekt.

Omröstning OO2020: 2. Organisation
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2019-11-28 22.32
Röstberättigade312
Röster 32 (10.3%)
Direkta röster 24 (7.7%)
Plats 3 since 2019-12-12 09.17
First place 3 (1.0%)
Promoting 4 (1.3%)
Neutral 19 (6.1%)
Demoting 9 (2.9%)
Avslutning STATUS QUO

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 STATUS QUO Thomas Larsson Johan Palmaer nils.sjoqvist Magnus Gustavsson Thimmy Bågfelt 
2 (FDO) Ta bort reglemte Mikael Nordfors 
3 (FE)2.2 Ändring
4 2.1. Till: Den årliga avgiften för medlemskap i Direktdemokraterna är 100 SEK. Första året är gratis. Medlemskap kan även lösas för livstid för 500 SEK.

History

2019-11-28 22.32Lagd 1
2019-12-01 20.22Lagd 2
2019-12-03 14.12Lagd 3
2019-12-03 20.35Lagd 2
2019-12-04 22.12Lagd 3
2019-12-10 19.36Lagd 4
2019-12-11 19.38Lagd 3
2019-12-12 09.16Lagd 2
2019-12-12 09.17Lagd 3

π