STATUS QUO

Den här omröstningen avslutades 2019-12-12 17.09.
Behåll nuvarande beskrivning: 1.1 Direktdemokraternas syfte är att demokratisera samhället genom direkt och flytande demokrati, så att medborgarnas kollektiva intelligens tas tillvara och den verkställande makten underställs folket. 1.2 Direktdemokraterna ska verka som ett politiskt parti och ställa upp i allmänna val till politiska församlingar. Genom sina mandat ska partiet erbjuda en plattform där alla röstberättigade kan driva politiska frågor och delta i beslutsfattandet. 1.3 Partiets målsättning är att ge alla röstberättigade maximalt inflytande i alla politiska frågor, vilket omfattar tillgång till information, yttranderätt, förslagsrätt, rösträtt samt rätten att delegera sin röst.
Omröstning OO2020: §1 Syfte
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av nils.sjoqvist
2019-11-29 10.46
Röstberättigade312
Röster 29 (9.3%)
Direkta röster 23 (7.4%)
Plats 1 since 2019-11-30 14.27
First place 15 (4.8%)
Promoting 15 (4.8%)
Neutral 3 (1.0%)
Demoting 11 (3.5%)
Avslutning STATUS QUO

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 STATUS QUO Thomas Larsson Johan Palmaer nils.sjoqvist Magnus Gustavsson Thimmy Bågfelt 
2 FDO 1.1 Ändring
2 (FD) 1.2 Ändring

History

2019-11-29 10.46Lagd 3
2019-11-29 10.47Lagd 2
2019-11-30 14.27Lagd 1

π