STATUS QUO

Den här omröstningen avslutades 2019-12-12 22.02.
Behåll nuvarande stadgar: 2.1 Alla som delar partiets värderingar och respekterar partiets regler är välkomna som medlemmar. Medlem med rösträtt i svenska val har rösträtt på Medlemsmötet. 2.2 Medlem kan när som helst utträda ur partiet genom att meddela styrelsen. 2.3 Medlem som inte följer partiets regler eller anses motarbeta eller skada partiet kan uteslutas genom beslut på medlemsmöte. Styrelsen kan tillfälligt avstänga medlem i väntan på beslut.
Omröstning OO2020: §2 Medlemskap
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av nils.sjoqvist
2019-11-29 12.48
Röstberättigade312
Röster 30 (9.6%)
Direkta röster 24 (7.7%)
Plats 1 since 2019-11-29 16.02
First place 17 (5.4%)
Promoting 17 (5.4%)
Neutral 2 (0.6%)
Demoting 11 (3.5%)
Avslutning STATUS QUO

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 STATUS QUO Thomas Larsson Johan Palmaer nils.sjoqvist Magnus Gustavsson Thimmy Bågfelt 
2 (FDO)2.3 Ändring
3 (FDO) Tillägg 3
4 (FDO) Tillägg 1
5 (FDO) Tillägg 2
6 (FDO) 2.1 Ändring

History

2019-11-29 12.48Lagd 3
2019-11-29 12.50Lagd 2
2019-11-29 16.02Lagd 1

π