STATUS QUO

Den här omröstningen avslutades 2019-12-12 22.14.
Behåll nuvarande stadgar: 3.1 Partiets verksamhet ska bedrivas öppet och med god insyn för såväl medlemmar som allmänhet. 3.2 Den löpande verksamheten styrs ytterst av Medlemsmötet, men befogenheter, ansvar och arbetsuppgifter kan delegeras till styrelse och förtroendevalda. 3.3 Partiet är en ideell förening och har sitt säte i Sverige. 3.4 Verksamhetsåret följer kalenderåret. 3.5 Föreningar och förbund kan själva välja om de vill använda sig av flytande eller direkt demokrati.
Omröstning OO2020: §3 Verksamhet
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av nils.sjoqvist
2019-11-29 12.54
Röstberättigade312
Röster 28 (9.0%)
Direkta röster 23 (7.4%)
Plats 1 since 2019-12-01 08.10
First place 15 (4.8%)
Promoting 15 (4.8%)
Neutral 2 (0.6%)
Demoting 11 (3.5%)
Avslutning STATUS QUO

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 STATUS QUO Thomas Larsson Johan Palmaer nils.sjoqvist Magnus Gustavsson Thimmy Bågfelt 
2 (FDO)3.5 Ändring
3 (FDO)3.1 Ändring
4 (FDO) Tillägg 1
5 (FDO) Tillägg 3
6 (FDO)3.2 Ändring
7 (FDO) Tillägg 2

History

2019-11-29 12.54Lagd 4
2019-11-29 12.54Lagd 2
2019-11-29 16.54Lagd 6
2019-11-30 14.29Lagd 2
2019-12-01 08.10Lagd 1

π