b) En medlem kan när som helst begära en omröstning på medlemsmötet i vilken fråga som styrelsen beslutat om.

Den här omröstningen avslutades 2019-12-18 19.15.
Nuvarande lydelse
Omröstning OO2020: 4.1 Har den övergripande...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2019-12-04 19.22
Röstberättigade312
Röster 34 (10.9%)
Direkta röster 26 (8.3%)
Plats 6 since 2019-12-15 19.19
First place 1 (0.3%)
Promoting 3 (1.0%)
Neutral 18 (5.8%)
Demoting 13 (4.2%)
Avslutning (NyDD) Status Quo

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 (NyDD) Status Quo Thomas Larsson Johan Palmaer nils.sjoqvist Magnus Gustavsson Thimmy Bågfelt 
2 (FDO) Ta bort reglemte Mikael Nordfors 
3 (FE) f) Styrelsen kan tillsätta fler avdelningar och utse ansvariga för avdelningarna.
4 (FE) e) Styrelsen fattar beslut om varje avdelnings reglemente.
5 (FE) d) Styrelsens ska på ett effektivt och demokratiskt sätt se till att organisationen når partiets målsättning.
6 (FE) c) Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten och ansvarar för att nå partiets syfte och målsättning.
6 b) En medlem kan när som helst begära en omröstning på medlemsmötet i vilken fråga som styrelsen beslutat om.
7 a) Styrelsen har skyldighet att se till att lagar, stadgar, reglemente och etiska riktlinjer följs inom partiet.

History

2019-12-04 19.22Lagd 1
2019-12-04 20.13Lagd 2
2019-12-04 22.49Lagd 3
2019-12-05 16.42Lagd 5
2019-12-05 20.38Lagd 4
2019-12-10 19.36Lagd 5
2019-12-10 19.44Lagd 4
2019-12-12 00.36Lagd 5
2019-12-12 01.40Lagd 6
2019-12-12 09.15Lagd 5
2019-12-12 09.17Lagd 6
2019-12-12 13.27Lagd 4
2019-12-12 18.55Lagd 3
2019-12-15 19.19Lagd 6

π