(FE) e) Styrelsen fattar beslut om varje avdelnings reglemente.

Den här omröstningen avslutades 2019-12-18 19.15.
Ett förslag från Förminska för att effektivisera.
Omröstning OO2020: 4.1 Har den övergripande...
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2019-12-04 19.25
Röstberättigade312
Röster 34 (10.9%)
Direkta röster 26 (8.3%)
Plats 4 since 2019-12-15 19.19
First place 0 (0.0%)
Promoting 2 (0.6%)
Neutral 17 (5.4%)
Demoting 15 (4.8%)
Avslutning (NyDD) Status Quo

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 (NyDD) Status Quo Thomas Larsson Johan Palmaer nils.sjoqvist Magnus Gustavsson Thimmy Bågfelt 
2 (FDO) Ta bort reglemte Mikael Nordfors 
3 (FE) f) Styrelsen kan tillsätta fler avdelningar och utse ansvariga för avdelningarna.
4 (FE) e) Styrelsen fattar beslut om varje avdelnings reglemente.
5 (FE) d) Styrelsens ska på ett effektivt och demokratiskt sätt se till att organisationen når partiets målsättning.
6 (FE) c) Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten och ansvarar för att nå partiets syfte och målsättning.
6 b) En medlem kan när som helst begära en omröstning på medlemsmötet i vilken fråga som styrelsen beslutat om.
7 a) Styrelsen har skyldighet att se till att lagar, stadgar, reglemente och etiska riktlinjer följs inom partiet.

History

2019-12-04 19.25Lagd 1
2019-12-04 20.13Lagd 5
2019-12-04 22.12Lagd 2
2019-12-04 22.49Lagd 3
2019-12-05 16.42Lagd 7
2019-12-07 14.31Lagd 6
2019-12-10 19.35Lagd 7
2019-12-10 19.36Lagd 8
2019-12-10 19.44Lagd 7
2019-12-12 00.36Lagd 8
2019-12-12 01.40Lagd 4
2019-12-12 02.39Lagd 8
2019-12-12 13.27Lagd 7
2019-12-12 18.55Lagd 5
2019-12-12 22.51Lagd 6
2019-12-15 19.19Lagd 4

π