(FE) Tillägg: Styrelsens fattar beslut om partiets stadgar och reglementen. (tillfälligt införskaffad men som längst till årsskiftet 2022)

Den här omröstningen avslutades 2019-12-18 19.28.
Nuvarande lydelse:

Styrelsens ledamöter sitter på personliga mandat som Medlemsmötet definierar och tillsätter. Styrelsen utser firmatecknare och ansvarar för partiets ekonomi. Styrelsen ska bestå av minst två ledamöter samt en suppleant.


5.1 Förslagna ändring med tillägg:

Styrelsens ledamöter sitter på personliga mandat som Medlemsmötet definierar och tillsätter. Styrelsen utser firmatecknare och ansvarar för partiets ekonomi. 5.2 Styrelsens fattar beslut om partiets stadgar och reglementen. (tillfälligt införskaffad men som längst till årsskiftet 2022)

Omröstning OO2020: § 5 Styrelse
Område DD Riks
Typ Alternativ
Skapat av jesperek
2019-12-04 19.40
Röstberättigade312
Röster 33 (10.6%)
Direkta röster 25 (8.0%)
Plats 6 since 2019-12-18 19.10
First place 0 (0.0%)
Promoting 1 (0.3%)
Neutral 14 (4.5%)
Demoting 18 (5.8%)
Avslutning (FDO) Ändring: 5.1 Styrelsens sk...

Resultat

Plats Alternativ Delegatröster
1 (FDO) Ändring: 5.1 Styrelsens skall bestå av minst två ledamöter samt en suppleant till fem ledamöter samt en suppleant. Styrelsen utser firmatecknare och ansvarar för partiets ekonomi refererar till förbundets, föreningar ansvarar för sin egen ekonomi. Mikael Nordfors 
2 (FDO) Tillägg: 5.2 Styrelsemedlemmar kan bytas ut genom enkel majoritet i förbundet och föreningar.
3 (FE) Ändring: Styrelsens ledamöter sitter på personliga mandat som Medlemsmötet definierar och tillsätter. Styrelsen utser firmatecknare och ansvarar för partiets ekonomi. Thomas Larsson Johan Palmaer nils.sjoqvist 
4 Styrelsens ledamöter sitter på personliga mandat som Medlemsmötet definierar och tillsätter. Styrelsen utser firmatecknare och ansvarar för partiets ekonomi. Styrelsen ska bestå av minst två ledamöter samt en suppleant.
5 (FE) Tillägg: Styrelsens fattar beslut om partiets stadgar och reglementen. (tillfälligt införskaffad men som längst till årsskiftet 2022)
6 (NyDD) Status Quo Magnus Gustavsson Thimmy Bågfelt 

History

2019-12-04 19.40Lagd 1
2019-12-04 19.41Lagd 2
2019-12-04 22.03Lagd 1
2019-12-04 22.42Lagd 6
2019-12-07 14.30Lagd 5
2019-12-07 15.43Lagd 6
2019-12-10 20.15Lagd 4
2019-12-12 00.12Lagd 5
2019-12-12 00.24Lagd 6
2019-12-15 19.21Lagd 5
2019-12-18 19.10Lagd 6

π